Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie over de erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen

Informatie over de erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen

U hebt een Vlaamse erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen nodig als u  terugwint uit airco’s van de volgende wagens:

  • personenwagens met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (categorie M1)
  • voertuigen voor het vervoer van goederen met een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton (categorie N1,  klasse I).

Download hier de overzichtslijst met erkende technici voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen(PDF bestand opent in nieuw venster)​​.

Erkenning voor technici voor klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend technicus moet zich houden aan een aantal verplichtingen (= gebruikseisen), terug te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en 40/3 (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster) van het VLAREL waaronder:

  • al het mogelijke doen om lekkage van gefluoreerde broeikasgassen te voorkomen of tot een minimum te beperken
  • op verzoek het materiaal tonen dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van de taken
  • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.