Erkenning voor technici voor klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend technicus moet zich houden aan een aantal verplichtingen (= gebruikseisen), terug te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en 40/3 (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster) van het VLAREL waaronder:

  • al het mogelijke doen om lekkage van gefluoreerde broeikasgassen te voorkomen of tot een minimum te beperken
  • op verzoek het materiaal tonen dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van de taken
  • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.