De erkenningsplicht geldt dus niet enkel voor het louter aangaan van de bijzondere arbeidsrelatie, eigen aan het uitzendgebeuren. Ze geldt voor het geheel van diensten die uitgeoefend worden door een tussenpersoon en die gericht zijn op de totstandkoming van uitzendarbeid of de vermelde bijzondere arbeidsrelatie. Zo valt ook werving en selectie met het oog op het verrichten van uitzendactiviteiten onder de erkenningsplicht.

Andere activiteiten van private arbeidsbemiddeling zoals “het bijstaan van werknemers bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling” of “het bijstaan van werkgevers bij het zoeken naar geschikte werknemers” zijn niet onderworpen aan een erkenningsplicht. Het fundamentele onderscheid tussen deze activiteiten van private arbeidsbemiddeling en uitzendactiviteiten zit hem in de aard van de arbeidsrelatie die uit de bemiddelingsactiviteit voortvloeit.

Lees deze pagina in: