Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarlijkse bevraging VFLD Nieuwsberichten van Financiën en Begroting

Jaarlijkse bevraging VFLD

Nieuwsbericht
29 november 2023

Het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) organiseert jaarlijks een bevraging in december. Die heeft een dubbele functie:

  1. Actualisatie van mogelijke lasten van het verleden
    Dossiers die niet of laattijdig worden aangemeld, neemt het VFLD slechts in mindere mate ten laste.
  2. Actualisatie van lopende geschillendossiers voor de opmaak van de jaarrekening
    Op basis daarvan wordt de aangelegde voorziening voor geschillen in de boekhouding van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bijgesteld. Het Rekenhof ziet daarom toe op de kwaliteit van de ingediende gegevens.

De bevraging vul je in via de VFLD-toepassing(opent in nieuw venster). Deze toepassing open je best in Microsoft Edge.

Heb je hulp nodig bij de bevraging? Je vindt een handleiding op de pagina Bevraging VFLD-dossiers en geschillen.

De deadline voor het indienen van dossiers is 31 december 2023. Stuur tijdig de dossiers door via de toepassing.