Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beoordelingscriteria (Kompas) FUTURE PROEF AWARD

Beoordelingscriteria (Kompas)

Op basis waarvan wordt je eindproef beoordeeld?

De Future Proef Award beloont eindwerken die zich richten op duurzaamheid. Dit kan variëren van het aanzetten tot duurzaam denken over of het bedenken van duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen tot het daadwerkelijk duurzaam handelen.

De jury houdt rekening met onderstaande criteria bij het beoordelen van de eindproeven:

  1. Een brede visie of begrip hebben op/over duurzaamheid met aandacht voor ecologische (voor onze planeet), economische (voor onze welvaart) en/of sociale (voor mensen) dimensies.
  2. (Potentiële) impact hebben op de planeet en de samenleving
  3. Innovatief en/of creatief zijn op vlak van duurzaamheid, in ideeën, ontwerp of aanpak en hierbij rekening houden met de toekomst.

Wie deelneemt aan de Future Proef Award kan aan de hand van deze criteria een verantwoording opmaken. Op de pagina ‘inschrijven’ zal je een sjabloon vinden per onderwijsniveau (graduaat, bachelor en master). Gebruik dit sjabloon om uit te leggen op welke manier je eindproef bijdraagt aan de criteria. Je moet dit ingevulde sjabloon dan toevoegen bij je inschrijving.

Om je enige richting te geven werkten we een kompas uit (zie hieronder) dat je kan gebruiken bij het ontwikkelen en uitwerken van een eindproef.

Duurzaamheidskompas

Om de criteria goed te begrijpen en te interpreteren, hebben we een duurzaamheidskompas opgesteld. Dit kompas omvat een reeks verdiepende vragen per criterium. Deze vragen kunnen je helpen om een breder begrip te krijgen op de thematiek en je kritisch te laten reflecteren. De vragen zijn niet allesomvattend, ze zijn een mogelijke leidraad bij het ontwikkelen van je eindproef en om je verantwoording te schrijven. Het kompas kan worden aangevuld met elementen die je zelf identificeert en die voor jou van belang zijn bij de interpretatie van de criteria. Duurzaamheid is immers een veelzijdig concept met verschillende interpretaties.

Bekijk hier het duurzaamheidskompas van het onderwijsniveau (graduaatsopleiding, professionele bachelor of master) waarin je je eindproef indient. Je kan het pdf-document ook downloaden.