Gedaan met laden. U bevindt zich op: Selectieproces FUTURE PROEF AWARD

Selectieproces

Hoe is de selectie van de eindproeven voor de Future Proef Award georganiseerd?

Elke instelling selecteert zelf de meest veelbelovende eindproeven, die mee kunnen dingen naar de Future Proef Award op het Vlaamse niveau.

Per onderwijsniveau (graduaat, professionele bachelor en master) nomineert elke instelling de 3 beste eindproeven (of 2 voor Masters in de Kunsten) die dan doorstromen naar het Vlaamse niveau.

Op het Vlaamse niveau beoordeelt een deskundige jury de genomineerde proeven en kiezen ze per onderwijsniveau (graduaat, bachelor en master) 3 winnaars.

De winnaars op de eerste plaats winnen een geldprijs van 3000 euro en de winnaars op de 2e en de 3e plaats elk 500 euro.

Voorselectie per instelling

Bij de Future Proef Award begint de strijd om de prijzen op de hogeronderwijsinstellingen zelf. Elke instelling heeft hierbij de vrijheid om het selectieproces op haar eigen manier te organiseren. De jury op instellingsniveau selecteert hierbij maximaal drie eindproeven per onderwijsniveau (graduaat, bachelor en master) als lokale winnaars. Hogescholen met kunstopleidingen kunnen bijkomend max. 2 Masters in de kunsten selecteren. Sommige instellingen organiseren na de preselectie een evenement om deze winnaars in het zonnetje te zetten.

De inzendingen van 2024 zullen door deze preselectie gaan in het najaar van 2024.

Eind 2024 weet je dan of je genomineerd bent voor het Vlaamse niveau.

Vlaamse selectie

Het wordt nog spannender op Vlaams niveau. Daar neem je het met je eindproef op tegen studenten van andere onderwijsinstellingen. Een onafhankelijke jury neemt per onderwijsniveau de selecties per instelling grondig onder de loep en weegt deze af t.o.v. elkaar. Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingevulde fiches (meer info hierover bij ‘inschrijven’). In een volgende fase debatteert een onafhankelijke jury over een kleiner aantal eindproeven om vanuit deze evaluatie de winnaars te selecteren.

In het voorjaar van 2025 maken we de winnaars van de tweede editie van de Future Proef Award bekend.