Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gebouwen en eigendommen van de Vlaamse overheid

Gebouwen en eigendommen van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft roerende (bv. dienstvoertuigen) en onroerende goederen (bv. grond, gebouwen) in eigendom. Zo kan het Vlaamse Gewest eigenaar zijn van een gebouw of een perceel (grond naast een fietspad, achter tuinen of naast een bos).

Voor de aankoop van vastgoed en materiaal moet de Vlaamse overheid zich houden aan de regelgeving voor overheidsopdrachten. Onder bepaalde voorwaarden kan de Vlaamse overheid ook eigendom verkopen, zoals afgeschreven dienstvoertuigen.

Vastgoed van de Vlaamse overheid

Buitenkant van het Dirk Boutsgebouw van de Vlaamse Overheid in Leuven (VAC Leuven).
© Luc Roymans

De Vlaamse overheid heeft heel wat vastgoed in eigendom, niet alleen in functie van de huisvesting van haar eigen diensten, maar evenzeer en vooral in relatie tot het maatschappelijk en economisch functioneren van Vlaanderen. Niet alle administratieve gebouwen zijn eigendom van de Vlaamse overheid, maar worden gehuurd.

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid staat in voor de huisvesting van het personeel, het beheer van huurcontracten en relaties met de eigenaars van gebouwen waarin Vlaamse ambtenaren zijn gehuisvest. Het agentschap coördineert ook bouwprojecten, gaande van kleine aanpassingen aan bestaande gebouwen tot grote, nieuwe infrastructurele projecten.

Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen

Het Facilitair Bedrijf beheert ook de Terra Patrimonium en Energiedatabank Vlaanderen, een online platform met het overzicht van alle gebouwen en percelen van de Vlaamse overheid.

De databank(opent in nieuw venster) is toegankelijk voor iedereen, maar er wordt een onderscheid gemaakt tussen de informatie die de bevolking kan raadplegen(opent in nieuw venster) en informatie die door de Vlaamse overheid geraadpleegd kan worden.

Op de vastgoedmarkt(opent in nieuw venster) verkoopt het agentschap onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse overheid, die niet meer nuttig kunnen worden aangewend voor het doel waarvoor ze waren bestemd.

Gebouwen en percelen kopen of onteigenen

Als u een stuk grond van de overheid wilt kopen of huren, dan moet u een aanvraag indienen bij de beherende overheidsdienst. Eerst zult u moeten nagaan welke overheid eigenaar is van de grond. Alle gebouwen en percelen van de Vlaamse overheid zijn opgenomen in de Terra Patrimonium en Energiedatabank Vlaanderen(opent in nieuw venster).

In bepaald gebieden heeft de Vlaamse overheid recht van voorkoop. Dat is een wettelijk (of contractueel) recht die de overheid de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die worden verkocht, aan te kopen bij voorkeur boven ieder andere koper.

De overheden en lokale besturen in Vlaanderen kunnen ook gebouwen en gronden onteigenen om redenen van openbaar nut of algemeen belang, bijvoorbeeld om gebouwen op te richten of wegen en rioleringen aan te leggen.