Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geregeld vervoer en bijzonder geregeld vervoer

Geregeld vervoer en bijzonder geregeld vervoer

Geregeld vervoer

Geregeld vervoer is stads- of streekvervoer van personen met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij reizigers op- en afstappen aan vooraf bepaalde haltes. Dit vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht de eventuele verplichting om de reis te boeken.

Wanneer dit geregeld vervoer niet voor iedereen toegankelijk is (en dus enkel voor een bepaalde categorie van reizigers) spreekt men van een bijzondere vorm van geregeld vervoer.

Bijzonder geregeld vervoer

Een bijzondere vorm van geregeld vervoer is geregeld vervoer van bepaalde categorieën reizigers (dit wil zeggen met uitsluiting van andere reizigers), met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf bepaalde haltes reizigers mogen worden opgenomen of afgezet.

We onderscheiden twee scenario’s:

Ongeregeld vervoer

Voor ongeregeld personenvervoer voor rekening van derden volstaat een communautaire vergunning.