Gedaan met laden. U bevindt zich op: In beroep gaan bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing rond een zorgbudget of mobiliteitshulpmiddel

In beroep gaan bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing rond een zorgbudget of mobiliteitshulpmiddel

U kunt een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank, als u niet akkoord gaat met een beslissing van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming over een bezwaar, of als u niet akkoord gaat met een beslissing van uw zorgkas over uw zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, of over uw mobiliteitshulpmiddel. 

Waartegen beroep indienen

U kunt in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank tegen een:

Procedure

U dient uw beroep in met een schriftelijk verzoekschrift bij de griffie van de bevoegde arbeidsrechtbank. U stelt daarvoor een advocaat aan of legt het verzoekschrift zelf neer bij de griffie – persoonlijk of met een aangetekende brief.

In uw verzoekschrift moet de volgende info staan:

  • voornaam en naam
  • adres
  • de datum van de beslissing
  • de redenen waarom u die beslissing betwist
  • handtekening.

U hebt 3 maanden de tijd om in beroep te gaan bij de arbeidsrechtbank, te tellen vanaf de ontvangst van de beslissing die u betwist. De dag na de verzendingsdatum geldt als ontvangstdatum van de brief.

Zitting in de rechtbank

De rechtbank plant de zitting in. Voor de rechtbank verschijnen kan op verschillende manieren:

  • U kunt zelf naar de rechtbank gaan.
  • U kunt u laten vertegenwoordigen door een advocaat.
  • U kunt u laten vertegenwoordigen door uw partner, een bloedverwant, aanverwant of afgevaardigde van uw vakbond. Die persoon moet een schriftelijke volmacht hebben om u te kunnen vertegenwoordigen.