Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelatingsvoorwaarden Basisondersteuningsbudget (ook wel zorgbudget voor personen met een handicap genoemd)

Toelatingsvoorwaarden Basisondersteuningsbudget (ook wel zorgbudget voor personen met een handicap genoemd)

Verschillende doelgroepen zullen op vooraf bepaalde momenten kunnen instappen in het systeem.

Het gaat uitsluitend om deze groepen:

Vanaf september 2016

Meerderjarigen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg

 • Ze staan met een actieve zorgvraag geregistreerd op de Centrale Registratie voor Zorgvragen-databank van het VAPH
  • Ze moeten er al sinds 31 december 2014 geregistreerd staan
  • Ze moeten ook op 1 januari 2016 nog geregistreerd zijn
 • Ze maken nog geen gebruik van de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH.
Van januari 2017 tot en met december 2022

Op 1 januari 2023 wordt het basisondersteuningsbudget voor deze groep kinderen en jongeren omgevormd tot de ondersteuningstoeslag.
De uitbetaler van het Groeipakket (en dus niet langer de zorgkas) betaalt deze ondersteuningstoeslag uit. Meer informatie over de ondersteuningstoeslag vind je op de website van het Groeipakket.

Kinderen en jongeren tot 21 jaar met een handicap die een erkende aanvraag hebben voor jeugdhulp

 • Ze waren op 30 juni 2015 met een actieve zorgvraag geregistreerd bij de Intersectorale toegangspoort als wachtende op jeugdhulp.
 • Of ze moeten op 30 juni 2015 een actieve zorgvraag en een indicatiestellingsverslag hebben waaruit blijkt dat ze in aanmerking komen voor een persoonlijke assistentiebudget voor minderjarigen.
 • Ze maken nog geen gebruik van de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp van het VAPH of jeugdhulp uit andere sectoren van de jeugdhulp.
 • Deze attesten zijn beperkt geldig tot de leeftijd van 21 jaar. Dan wordt het BOB, verkregen via een attest van jeugdhulp, stopgezet.

Vindt u toch dat uw kind aan de voorwaarden voor BOB voldoet, kunt u dit navragen bij de intersectorale toegangspoort van uw provincie.

Opmerking: wanneer een kind verblijft in een pleeggezin, krijgt de pleegouder het BOB (als het kind gedomicilieerd is op het adres van de pleegouders). Hierover zult u door uw pleeggezinnendienst geïnformeerd worden.

Van de maand die volgt op de startdatum van je score (en ten vroegste sinds september 2017) tot en met december 2022.

Op 1 januari 2023 wordt het basisondersteuningsbudget voor deze groep kinderen en jongeren omgevormd tot de ondersteuningstoeslag.
De uitbetaler van het Groeipakket (en dus niet langer de zorgkas) betaalt deze ondersteuningstoeslag uit. Meer informatie over de ondersteuningstoeslag vind je op de website van het Groeipakket.

Kinderen en jongeren tot 21 jaar met een handicap, waarbij de handicap is aangetoond door een score van minstens 12 punten op de schaal voor zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (of bijkomende of verhoogde kinderbijslag).

Ze maken nog geen gebruik van de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp van het VAPH of jeugdhulp uit andere sectoren van de jeugdhulp.

Opmerking:

 • Wanneer een kind verblijft in een pleeggezin, krijgt de pleegouder het BOB (als het kind gedomicilieerd is op het adres van de pleegouders). Hierover zullen de pleegouders via hun pleeggezinnendienst geïnformeerd worden.
 • Het BOB wijzigt niets aan de uitbetaling van de zorgtoeslag of bijkomende kinderbijslag. Het BOB kan hiermee gecombineerd worden.

Vanaf de maand die volgt op de
startdatum van uw score, en ten
vroegste sinds september 2017.

Vanaf 1 januari 2021 krijgt u geen zorgbudget toegekend bij een eerste geldige score (minstens 12 punten) voor de integratietegemoetkoming.

Hebt u een geldige score voor de integratietegemoetkoming die ingaat vóór 1 januari 2021, en bent u 21 jaar of ouder eind 2020, dan blijft u verder recht hebben op je zorgbudget zolang u over een geldige score beschikt.

Kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met een handicap, waarbij de handicap is aangetoond door een score van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal voor de integratietegemoetkoming.

Hoe wordt deze leeftijd bepaald?

 • Valt de startdatum van uw score op de medisch-sociale schaal vóór 1 september 2017? Dan mag u nog geen 26 jaar zijn op 1 september 2017.
 • Valt de startdatum van uw score op de medisch-sociale schaal op of na 1 september 2017? Dan mag u nog geen 26 jaar zijn op de startdatum van uw score op de medisch-sociale schaal.

Vanaf mei 2019

Volwassenen met een handicap die bij het VAPH op de wachtlijst staan voor een persoonsvolgend budget.

 • Hun vraag naar een persoonsvolgend budget kreeg de hoogste prioriteit toegekend: prioriteit 1 of 2.
 • Ze moeten in deze prioriteitengroep op de wachtlijst staan vóór 16 oktober 2017.

U moet tevens voldoen aan enkele formele voorwaarden:

 • Ouder dan 25 jaar:
  • Aangesloten zijn bij een zorgkas
  • Legaal verblijven in België
  • De laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER)
  • Op moment van indicatiestelling door VAPH geen 65 jaar zijn (dit wordt gecontroleerd door het VAPH)
 • Jongeren tot 25 jaar:
  • Aangesloten zijn bij een zorgkas
  • Legaal verblijven in België
  • Vanaf 18 jaar
   • de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen
   • ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • Jonger dan 18: één van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger moet lid zijn bij een zorgkas als één van de ouders minstens 27 is
  • Geldt niet als:
   • Ouders geen aansluitplicht hebben
   • Er geen ouders zijn
   • Kind in wachtregister: voorwaarde dat ouder lid moet zijn vervalt, kind mag aansluiten tot 18 jaar
   • Kind reeds zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de zorgkas krijgt