Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden: verlengen, wijzigen en stopzetten

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden: verlengen, wijzigen en stopzetten

Wanneer wordt uw zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden verlengd, gewijzigd of stopgezet? U leest het op deze pagina.

Verlengen

In sommige situaties hebt u voor onbepaalde duur recht op een zorgbudget. Als dat niet het geval is, brengt uw zorgkas u op de hoogte als uw recht op een zorgbudget eindigt.

Om uw zorgbudget te verlengen moet u opnieuw een attest voorleggen waaruit blijkt dat u zorgbehoevend bent. Stuurt u het attest te laat door? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Wijzigen

Er is een wijziging als u de stap zet van mantel- en thuiszorg naar residentiële zorg, bijvoorbeeld als u verhuist naar een woonzorgcentrum of wordt opgenomen in een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Stopzetten

Uw zorgkas stopt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in de volgende situaties:

  • U beschikt niet meer over een geldig attest of over een geldige score op de BelRAI Screener (of BEL-schaal als u minderjarig bent).
  • U bent te laat om een verlenging aan te vragen. Goed om te weten: u kunt altijd een nieuwe aanvraag indienen als u denkt nog recht te hebben op het zorgbudget.