Draaiboek herstructureringen - Wetgeving

Herstructureringen hebben een grote impact op uw bedrijf en uw werknemers, en komen in verschillende vormen voor:

  • Uw bedrijf blijft bestaan na de herstructurering.
  • Uw bedrijf sluit volledig of gedeeltelijk.
  • Uw bedrijf gaat failliet.
  • U vroeg een gerechtelijk akkoord of gerechtelijke reorganisatie aan.
  • Uw bedrijf wordt ontbonden en vereffend.

Per herstructureringsscenario verschilt de wetgeving. Dit draaiboek geeft u daarvan een overzicht (PDF bestand opent in nieuw venster). Per situatie is er nog een onderverdeling op basis van het aantal ontslagen, want ook dat beïnvloedt de maatregelen die u treft:

  • geen ontslagen
  • meervoudig ontslag (geen collectief ontslag)
  • collectief ontslag (met of zonder brugpensioen (SWT) op vervroegde leeftijd).

Bij collectief ontslag moet u een aantal voorwaarden vervullen, bijvoorbeeld een sociaal begeleidingsplan opstellen en dat aan de regionale minister van Werk voorleggen: de regionale toetsing .