In de kijker: Digitalisering inkomende post

De Vlaamse overheid streeft ernaar om een digitale overheid te zijn. Zo proberen we waar mogelijk onze processen te digitaliseren en een efficiëntere en betere dienstverlening aan te bieden. Op het vlak van inkomende post is dit natuurlijk een uitdaging omdat we nog vaak analoge documenten ontvangen.

Om de complexiteit en de administratieve lasten zo veel mogelijk weg te nemen bij overheidsinstanties, is een gemeenschappelijke dienstverlening opgezet voor digitalisering van inkomende analoge post onder de noemer ‘DigiPost’.

Informatie voor informatiebeheerders, archivarissen,...