Gedaan met laden. U bevindt zich op: Statistische gegevens overheidsopdrachten Het Facilitair Bedrijf

Statistische gegevens overheidsopdrachten

Nieuwsbericht
15 februari 2024

In het Belgisch Staatsblad van 5 februari(opent in nieuw venster) worden aanbestedende overheden opgeroepen om ten laatste op 15 maart 2024 het totale gegunde bedrag van alle overheidsopdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels (opgesplitst in werken, leveringen en diensten) die ze in 2021, 2022 en 2023 hebben gegund, mee te delen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (Dienst Overheidsopdrachten).

Deze verplichting is opgenomen in art. 165, § 2 van de Wet Overheidsopdrachten. De bedragen moeten worden doorgegeven via een elektronisch webformulier dat de FOD Kanselarij beschikbaar stelt op www.overheidsopdrachten.belgie.be(opent in nieuw venster). De gegevens worden verzameld per instelling (per KBO nummer).

Voor de gevraagde kwantitatieve gegevens zal Het Facilitair Bedrijf voor de entiteiten van de Vlaamse overheid die behoren tot het toepassingsgebied van het kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid en dus vallen onder de verplichte registratie van overheidsopdrachten in eDelta, de informatie uit eDelta extraheren. Onderaan dit bericht vind je een overzicht van de entiteiten waarvan de gegevens uit eDelta gehaald kunnen worden. De entiteiten die nog geen overheidsopdrachten in eDelta geregistreerd hebben, maar wel behoren tot het toepassingsgebied van de verplichte registratie in eDelta roepen we hierbij nogmaals op de overheidsopdrachten te registreren.

Er zal gebruik gemaakt worden van de data beschikbaar op datum van 1 maart 2024. Graag tegen deze datum eDelta vervolledigen zodat de gegevens accuraat zijn tot en met het vierde kwartaal 2023.

Entiteiten die niet behoren tot het toepassingsgebied van het kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid en dus geen overheidsopdrachten registreren in eDelta, worden uitgenodigd deze kwantitatieve gegevens rechtsreeks in het webformulier op bovenvermelde webpagina in te geven.

Overzicht entiteiten met overheidsopdrachten in eDelta: