Voorwaarden

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunsttarief te kunnen genieten:

  • de koper is een natuurlijk persoon
  • het moet gaan om een zuivere aankoop, ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking
  • de geheelheid volle eigendom wordt aangekocht; de aankoop van een onverdeeld deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld volstaat dus niet.
  • aankoop van een woning die nadien sociaal verhuurd wordt:
    • de aankoop moet een woning betreffen. Een woning is een onroerend goed dat hoofdzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van dit tarief.
    • de koper moet binnen een termijn van drie jaar na het verlijden van de aankoopakte voor het aangekochte goed een huurovereenkomst met een minimumduur van 9 jaar afsluiten met een erkend sociaal verhuurkantoor ((opent in nieuw venster)). De koper stuurt als bewijs een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst aan de Vlaamse Belastingdienst, binnen de drie jaar en zes maanden na het verlijden van de aankoopakte.

Tarief

De koper van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed moet slechts 7% registratiebelasting betalen als het gaat om de aankoop van een woning die nadien via een sociaal verhuurkantoor verhuurd wordt, en als hij daarbij aan een aantal voorwaarden voldoet.

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief wordt toegepast.

Controle achteraf en sancties

Als het vereiste huurcontract niet tijdig wordt voorgelegd aan de Vlaamse Belastingdienst, en de verbintenis dus niet werd nagekomen, zijn er aanvullende rechten van 3 procent verschuldigd en een belastingverhoging van 20 procent op de aanvullende rechten verschuldigd.