Telefonische vragen komen echter niet in aanmerking binnen de procedure van het openbaarheidsdecreet. Uiteraard is het wel altijd mogelijk om telefonisch bijvoorbeeld informatiebrochures op te vragen.

Komt uw aanvraag bij de verkeerde dienst terecht? Geen probleem: de Vlaamse instanties zijn verplicht om uw aanvraag zelf door te sturen naar de juiste instantie en u daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Wat moet er in de aanvraag staan?

 • U vermeldt waarover de aanvraag gaat en om welke documenten het gaat.
 • U geeft expliciet aan op welke manier u de documenten wilt zien:
  • inzage in de documenten
  • uitleg bij de documenten
  • afschrift of kopie
 • U vermeldt uw naam en postadres als aanvrager (enkel een e-mailadres is niet voldoende).

Als uw aanvraag onvolledig is, kan (en moet) de betrokken dienst vragen de aanvraag verder te specificeren of aan te vullen.

Moet ik vermelden waarom ik bepaalde informatie opvraag?

Als u algemene bestuursdocumenten opvraagt, moet u geen belang kunnen aantonen. U moet wel een belang aantonen als u documenten van persoonlijke aard opvraagt die niet over uzelf gaan.

Hoe wordt de aanvraag verder behandeld?

 • Stap 1

  Registratie van de aanvraag

  Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u in principe geen ontvangstmelding. Uw aanvraag wordt wel onmiddellijk in een register bij de dienst genoteerd met de datum van ontvangst.

  U mag het register van de betrokken dienst inkijken als u dat wenst. Het register is alleen toegankelijk voor de aanvrager en alleen voor de eigen aanvraag. Om te weten of uw aanvraag wel degelijk is aangekomen, kunt u eenvoudig inzage vragen in het register. U moet daarvoor geen speciale procedure volgen.

 • Stap 2

  Beslissing

  De leidinggevende ambtenaar van de dienst beslist over de aanvraag. U krijgt binnen 20 kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag schriftelijk (brief, mail, fax) een antwoord:

  • De dienst kan die termijn verlengen tot 40 dagen als de dienst de aanvraag moeilijk tijdig kan toetsen aan de uitzonderingen.
  • De dienst moet deze verlenging motiveren.

  Als maar een gedeelte van het dossier openbaar mag worden gemaakt:

  • moet dit meegedeeld worden in de beslissing
  • mét vermelding van de reden
  • en een overzicht van welke documenten niet zullen worden getoond.

  Een afwijzing van de aanvraag vermeldt steeds de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de beslissing.

 • Stap 3

  Uitvoering van de beslissing

  Het effectief inzage geven of bezorgen van de afschriften gebeurt zo snel mogelijk:

  • uiterlijk binnen de 20 dagen na ontvangst van de aanvraag
  • De dienst kan die termijn verlengen tot 40 dagen als ze de gevraagde informatie moeilijk tijdig kan verzamelen.

  Wanneer de openbaarheid wordt toegestaan en u inzage krijgt in documenten, stelt u in overleg met de betrokken dienst plaats en tijdstip vast. U moet voldoende tijd krijgen om de documenten te raadplegen.

Veelgestelde vragen