Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huurprijsindexatie sinds 1 oktober 2023 met correctiefactoren

Huurprijsindexatie sinds 1 oktober 2023 met correctiefactoren

Sinds 1 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule (correctiefactor). Zo krijgen huurders na 1 jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs. 

Bij welke woningen geldt een aangepaste formule voor de indexering?

U moet deze indexering met aangepaste formule (correctiefactor) toepassen als uw woning aan de volgende 3 kenmerken beantwoordt.

  1. U huurt of verhuurt een woning als hoofdverblijfplaats op de private markt. Dit geldt dus niet voor sociale woningen of studentenhuurovereenkomsten.
    Opgelet: als u een woning verhuurt via een woonmaatschappij (vroeger sociaal verhuurkantoor), geldt deze maatregel ook voor het hoofdhuurcontract.
  2. Het huurcontract is in werking getreden vóór 1 oktober 2022 volgens de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet.
  3. Het EPC-label van de woning is D, E of F of de woning heeft geen EPC-label.

Alleen in deze gevallen viel u ook onder de bevriezing van de huurprijzen tot en met 30 september 2023.

Welke formule of correctiefactor moet u toepassen?

Voor deze aangepaste indexering wordt het resultaat van de standaardindexatieformule (namelijk basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor.

Er zijn verschillende correctiefactoren. Welke correctiefactor u moet toepassen, hangt af van het EPC-label en de verjaardatum van het huurcontract. We geven u telkens de formule en een concreet rekenvoorbeeld.

Correctiefactor bij huurwoningen met een EPC-label D

In de regelgeving is een formule voorzien (decretale correctiefactor). Daarnaast voorzien wij een vereenvoudigde correctiefactor die hetzelfde resultaat geeft. U kunt dus uw berekeningswijze kiezen.

Correctiefactor bij huurwoning zonder EPC of met EPC-label E of F

Tools voor de berekening

Wij voorzien een Exceltool om de nodige berekeningen te maken. U kunt daarnaast ook gebruikmaken van de tabel van correctiefactoren om manueel de berekening uit te voeren.

Veelgestelde vragen

U leest hier enkele veel gestelde vragen.