Gedaan met laden. U bevindt zich op: In Vlaanderen komen wonen

In Vlaanderen komen wonen

Wilt u als buitenlander voor langere tijd of permanent in Vlaanderen komen wonen? Dan hebt u daarvoor de juiste documenten nodig. Het is ook belangrijk om vooraf een aantal zaken over Vlaanderen te weten.

Visum en verblijfsdocumenten

Man kijkt naar het vertrekbord op de luchthaven in Zaventem.
© Joris Casaer

Als u als buitenlander voor lange tijd naar Vlaanderen wilt komen, dan hebt u mogelijk een visum nodig. U vraagt het visum aan in het land waar u woont. Als er in het land waar u woont geen Belgische ambassade of Belgisch consulaat is, dan moet u zich wenden tot de Belgische ambassade die bevoegd is voor uw land. Meestal is dat in één van de buurlanden.

Wilt u permanent in Vlaanderen komen wonen, dan hebt u na het vervallen van uw visum andere verblijfsdocumenten nodig.

Invoer van persoonlijke goederen

Als u definitief naar Vlaanderen verhuist, dan wilt u waarschijnlijk persoonlijke goederen meebrengen. Informeer u dan vooraf goed over de taksen die u daarop moet betalen. De bedragen verschillen naargelang van het land waar u vandaan komt en van de aard van de goederen die u meebrengt.

Voor goederen voor persoonlijk gebruik geldt meestal een vrijstelling, maar u hebt dan wel de juiste documenten nodig die aantonen dat de goederen uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn.

Meer informatie over de invoer van persoonlijke goederen(opent in nieuw venster) leest u op belgium.be.

Inburgeringstraject voor nieuwkomers in Vlaanderen

Als u vanuit het buitenland in Vlaanderen of Brussel komt wonen, moet u actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom organiseert de Vlaamse overheid voor nieuwkomers een inburgeringstraject, dat u helpt de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen om uw rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer, ... volop te kunnen opnemen.

Alle nieuwkomers in Vlaanderen hebben recht op een inburgeringstraject. Bepaalde groepen van nieuwkomers zijn verplicht een traject te volgen. Voor minderjarige anderstalige nieuwkomers verloopt de inburgering via het onderwijs.

De Vlaamse overheid biedt ook een starterskit voor migranten(opent in nieuw venster) aan.

Sociale zekerheid

Als u in Vlaanderen of België komt wonen, bent u verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten. Als u legaal in België verblijft, dan kunt u zich aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze.

Als u een ziekteverzekering hebt afgesloten, dan komt het ziekenfonds onder meer tussenbeide voor medische verzorging. Het fonds betaalt ook de uitkeringen die u eventueel krijgt tijdens uw arbeidsongeschiktheid of uw zwangerschapsverlof.

Belastingen

Als u in België uw hoofdverblijfplaats hebt, dan bent u automatisch onderworpen aan de Belgische personenbelasting en ontvangt u jaarlijks een belastingaangifte. U moet de aangifte altijd invullen voor het voorbije jaar. In België kunt u uw aangifte in de personenbelasting invullen op papier of online indienen via MyMinfin.

Enkele maanden later ontvangt u dan een aanslagbiljet waarop de verschuldigde belasting vermeld is. Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat u moet bijbetalen of dat u geld terugkrijgt.

Als u een eigen woning in België hebt, betaalt u daar jaarlijks onroerende voorheffing op. U betaalt ook verkeersbelasting op een voertuig dat in België is ingeschreven.

Belg worden

U kunt Belg zijn van rechtswege, maar u kunt ook vrijwillig Belg worden. Afhankelijk van het land waar u vandaan komt, kunt u de Belgische nationaliteit krijgen naast de nationaliteit die u al had (dubbele nationaliteit) of Belg worden en daarbij de nationaliteit verliezen die u voordien had.

Als u de Belgische nationaliteit niet automatisch hebt, maar wel wilt verkrijgen, dan kunt u een aanvraag tot naturalisatie indienen.