Wilt u als zelfstandige een premie aanvragen voor een werknemer met een arbeidsbeperking? Lees dan de pagina ‘Individueel maatwerk voor werkgevers’.

Werd uw arbeidsbeperking al erkend toen u nog werknemer was en is de erkenning nog geldig? Dan hoeft u geen nieuwe erkenning aan te vragen. U moet wel opnieuw individueel maatwerk aanvragen omdat u als zelfstandige uw eigen werkgever bent geworden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor individueel maatwerk als zelfstandige, moet u:

 • een door VDAB erkende arbeidsbeperking hebben
 • na 1 oktober 2008 zelfstandige geworden zijn in hoofd- of bijberoep of een erkende arbeidsbeperking gekregen hebben na die datum
 • Een jaarlijks belastbaar inkomen bewijzen dat minstens het jaarinkomen van de minimumbijdrage sociale bijdrage zelfstandige in hoofdberoep overschrijdt. Dit kunt u bewijzen via:
  • een bewijs van betaling van die sociale bijdragen als zelfstandige
  • of via uw laatste aanslagbiljet van de belastingen.

Voor het bepalen van het jaarlijks minimum belastbaar inkomen houden we rekening met periodes van ziekte of stopzetting.

Bent u minder dan een jaar zelfstandige en heeft u onvoldoende sociale bijdrage betaald? Dan kan u bij VLAIO een attest op leefbaarheid aanvragen. Dat attest kan dan aantonen dat uw verwachte inkomen hoog genoeg ligt.

Attest op leefbaarheid aanvragen

Bedrag

Het bedrag van de premie wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI)(opent in nieuw venster). Sinds 1 april 2022 bedraagt dat GGMMI 1.806,16 euro.

Het bedrag van de premie wordt als volgt berekend:

Vastgestelde behoefte1ste tot en met
5de kwartaal
6de tot en met
8ste kwartaal
9de tot en met
20ste kwartaal
2 jaar behoefte met ondersteuningspremie20% van (GGMMI maal 3) per kwartaal20% van (GGMMI maal 3) per kwartaalNiet van toepassing
Vastgestelde behoefte1ste tot en met
5de kwartaal
6de tot en met
8ste kwartaal
9de tot en met
20ste kwartaal
5 jaar behoefte met ondersteuningspremie40% van (GGMMI maal 3) per kwartaal30% van (GGMMI maal 3) per kwartaal20% van (GGMMI maal 3) per kwartaal
5 jaar behoefte met hoge
ondersteuningspremie
55% van (GGMMI maal 3) per kwartaal50% van (GGMMI maal 3) per kwartaal40% van (GGMMI maal 3) per kwartaal

Duurtijd

Hoelang u een beroep kunt doen op individueel maatwerk, hangt af van uw arbeidsbeperking en behoefte aan ondersteuning:

 • bij een langdurige, blijvende problematiek is de ondersteuning van individueel maatwerk 5 jaar geldig en daarna verlengbaar
 • bij een problematiek die waarschijnlijk nog evolueert is de ondersteuning geldig voor maximaal 2 jaar en niet meer verlengbaar.

De termijn gaat in vanaf het kwartaal van de beslissing door het Departement Werk en Sociale Economie.

Verlenging aanvragen

Loopt de financiële tegemoetkoming af en blijft uw arbeidsbeperking toch verder duren?

 • Hebt u een ondersteuning van Individueel Maatwerk voor 5 jaar? Dan kan u een verlenging aanvragen. VDAB evalueert dan uw behoefte aan werkondersteunende maatregelen bij het uitoefenen van uw zelfstandige activiteiten. Op basis daarvan geeft VDAB een advies aan het Departement Werk en Sociale Economie over de verlenging van uw premie. Een verlenging aanvragen kan ten vroegste in het voorlaatste jaar van uw huidige premie. Het Departement Werk en Sociale Economie stuurt u een herinnering via e-mail.
 • Hebt u een ondersteuning van Individueel Maatwerk voor 2 jaar? Dan kan u geen verlenging aanvragen. U kunt bij VDAB wel een nieuwe vaststelling vragen van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen. Op basis daarvan kunt u een nieuwe aanvraag bij het Departement Werk en Sociale Economie doen.

Verhoging aanvragen

Krijgt u individueel maatwerk voor een periode van 5 jaar en merkt u na een jaar dat de premie niet volstaat om uw zelfstandige activiteiten genoeg te ondersteunen? Dan kunt u een wijziging van de ondersteuningspremie vragen vanaf het tweede jaar na de start van het individueel maatwerk.

Motiveer in uw aanvraag duidelijk de behoefte aan een aanpassing van de premie. VDAB doet dan een nieuwe evaluatie van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen(opent in nieuw venster). Het Departement Werk en Sociale Economie kan daarna beslissen om de ondersteuningspremie aan te passen.

Jaarlijkse opvolging

Als zelfstandige met een ondersteuningspremie voor individueel maatwerk moet u elk jaar aantonen dat u voldoende inkomen hebt als zelfstandige. Het eerste jaar bent u daarvan vrijgesteld. De ondergrens wordt bepaald door de minimumbijdrage van sociale zekerheid voor een zelfstandige in hoofdberoep.

U kunt uw inkomen bewijzen met:

 • een bewijs van betaling van de voorlopige sociale bijdragen als zelfstandige in het afgelopen jaar
 • uw laatste aanslagbiljet van de belastingen.

Is uw zelfstandige activiteit (tijdelijk) stopgezet door ziekte of een ongeval? Dan wordt de inkomensgrens pro rata berekend voor de periode dat u wel nog aan het werk was. Hetzelfde gebeurt wanneer u uw zelfstandige activiteit gedeeltelijk hervat na ziekte op advies van uw arts.

Kunt u niet voldoende inkomen aantonen voor het afgelopen jaar? Dan krijgt u geen ondersteuningspremie voor het komende jaar. Zodra u opnieuw voldoende inkomen kunt aantonen, wordt de ondersteuningspremie opnieuw betaald.

Belastingaangifte

Natuurlijk persoon

Voor zelfstandigen als natuurlijke persoon wordt de premie aanzien als een belastbaar beroepsinkomsten. Dat bedrag wordt bijgeteld bij de andere beroepsinkomsten en vermeld onder de code 1600/2600 ‘winsten’ of code 1650/2650 ‘baten’ (afhankelijk van hun situatie).

Rechtspersoon

Voor zelfstandigen als rechtspersoon valt de premie onder de ondernemersbelasting.

Infographic

Raadpleeg de infographic over individueel maatwerk.

Informatievideo

In deze informatievideo geeft het Departement WSE een korte toelichting over individueel maatwerk. Bekijk de video of raadpleeg de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster).