Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe ziet de EVC-begeleiding eruit?

Hoe ziet de EVC-begeleiding eruit?

Tools voor EVC-kandidaten en EVC-begeleiders

Er werden 3 generieke tools ontwikkeld voor de EVC-kandidaten en EVC-begeleiders die inzetbaar zijn over de verschillende EVC-trajecten en testcentra heen. Ze zijn ontworpen om kandidaten en begeleiders te ondersteunen bij het identificeren van competenties en het beoordelen of een kandidaat klaar is voor de EVC-tests. Het gebruik van de tools is volledig vrijblijvend, ze maken ook geen deel uit van de beoordeling tijdens het EVC-traject.

Je kunt de verschillende tools downloaden. Twee tools kun je ook downloaden en aanpassen aan het specifieke EVC-traject of het EVC-testcentrum: de toelichting bij het portfolio en de reflectiekaarten.

Een geprinte versie van een tool kan aangevraagd worden via evc@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

De tools kaderen binnen Edusprong(opent in nieuw venster).

In 2022 werd een onderzoek uitgevoerd rond tools en methodieken voor EVC-begeleiding. Dat onderzoek werd uitgevoerd door IDEA Consult in opdracht van AHOVOKS. Het doel was om de begeleiding in het kader van EVC in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren waardoor de EVC-kandidaten en de EVC-testcentra in de toekomst beter ondersteund worden bij de EVC-begeleiding. Je kunt het volledige eindrapport inventarisatie en analyse(PDF bestand opent in nieuw venster) en de bijhorende inventaris(Excel bestand opent in nieuw venster) met methodieken en tools bekijken. Je kunt ook een samenvatting(PDF bestand opent in nieuw venster) van het eindrapport bekijken.

Eind 2022 werd een overheidsopdracht gegund aan IDEA Consult en AP Hogeschool voor de ontwikkeling van methodieken en tools voor EVC-begeleiding. We gingen aan de slag met de aanbevelingen uit het voorgaande onderzoek en brachten in kaart wat kon verbeteren aan de praktijk. De opdracht liep van januari tot september 2023.

  • We ontwikkelden methodieken en tools voor de EVC-begeleider die gebruikt kunnen worden in de EVC-praktijk in Vlaanderen.
  • We ontwikkelden methodieken en tools voor de (toekomstige) EVC-kandidaat.
  • We voorzien informatie op maat voor organisaties die toeleiden naar EVC.

Je kunt het volledige eindrapport ontwikkeling tools(PDF bestand opent in nieuw venster) bekijken.