Gedaan met laden. U bevindt zich op: HR-infonetwerk Evenementen voor HR-professionals

HR-infonetwerk

Infosessie
Afgelopen

157 HR-collega’s namen deel aan dit netwerk!

Datum
4 juni 2024
Tijdstip
09:15 tot 10:30
Locatie

Online

Dit evenement is afgelopen.

Opname deel 1

Inhoud is aan het laden

Opname deel 2

Inhoud is aan het laden

Opname deel 3

Inhoud is aan het laden

Opname deel 4

Inhoud is aan het laden

Programma

10:20 - 10:30
10:20 - 10:30
Expeditie Talent: een kort overzicht (Joke Dierickx, programmacoördinator)

Op 1 juni start Expeditie Talent. Naar aanloop van de lancering kon je deelnemen aan het startevenement voor HR. Leidinggevenden en personeelsleden konden op hun beurt deelnemen aan enkele webinars.

Je krijgt zicht op het aantal deelnemers per sessie en meer informatie over de webinars rond de overstapsimulator en het communicatiepakket in het najaar. Zo kun je zelf binnen jouw entiteit aan de slag. Ook krijg je extra informatie rond de aanpassingen aan het Vlimpers-contactformulier naar aanleiding van het vernieuwde personeelsbeleid

10:30 - 10:50
10:30 - 10:50
Uitbreiding aanbod outplacement (Justine Sys, HR-beleidsmedewerker en Chaja Haubourdin, projectleider) 

Met de start van het nieuwe personeelsbeleid op 1 juni 2024 breidt het recht op outplacement uit voor zowel statutaire als contractuele personeelsleden. Hierdoor heeft een personeelslid met minimaal 4 jaar ononderbroken tewerkstelling bij de diensten van de Vlaamse overheid al recht op outplacementbegeleiding, wat overeenstemt met een opzegtermijn of verbrekingsvergoeding van minimaal 15 weken. Naar aanleiding hiervan zal de procedure voor de betaling van de facturen ook wijzigen.

Tijdens dit netwerk krijg je meer informatie over de wijzigingen en nieuwigheden rond outplacement en wat er van jou als HR-verantwoordelijke verwacht wordt.

10:50 - 11:10
10:50 - 11:10
Agressiebeleid (Wendy Coremans, preventieadviseur psychosociale aspecten)  

Situaties met ongewenst of agressief gedrag door klanten, burgers, leveranciers … komen meer en meer voor in onze samenleving. Ook personeelsleden van de Vlaamse overheid ondervinden dit steeds meer, wat een impact heeft op hun welzijn op het werk. Welke hulpmiddelen heeft jouw entiteit in huis om hierop een antwoord te bieden? Het uitwerken van een agressiebeleid (als onderdeel van het welzijnsbeleid van je entiteit) is een mooie basis om concrete acties op te zetten.

11:10 - 11:30
11:10 - 11:30
Aangepaste procedure tewerkstellingsondersteunende maatregelen (Leen De Bolle, Vlaams diversiteitsambtenaar) 

Vanaf 1 juni 2024 wijzigt het gelijke kansendecreet. Dit houdt onder andere een grotere rechtsbescherming voor personen met een handicap of chronische ziekte in. Zo worden er welbepaalde termijnen gehanteerd voor het toekennen en het uitvoeren van de redelijke aanpassingen.

Hierdoor zal de werking met betrekking tot de tewerkstellingsondersteunende maatregelen ook wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop jouw entiteit omgaat met het toekennen en uitvoeren van redelijke aanpassingen.

Evenement georganiseerd door Agentschap Overheidspersoneel
Personeel