Gedaan met laden. U bevindt zich op: HR-infonetwerk Evenementen voor HR-professionals

HR-infonetwerk

Infosessie
Afgelopen

135 HR-collega’s namen deel aan dit netwerk !

Datum
27 juni 2023
Tijdstip
09:15 tot 10:20
Locatie

Online

Dit evenement is afgelopen.

Presentaties en documenten

Opname deel 1

Inhoud is aan het laden

Opname deel 2

Inhoud is aan het laden

Opname deel 3

Inhoud is aan het laden

Programma

10:20 - 10:40
10:20 - 10:40
Re-integratie  (Jenifer Schmit, projectleider)  

Het nieuwe KB “re-integratie 2.0” werd op 1 oktober 2022 van kracht. Dit introduceerde een wettelijke informatieverplichting van de preventie-adviseur arbeidsarts naar langdurig zieke personeelsleden. Voor de werkgever kwam er meer nadruk op het belang van een collectief re-integratiebeleid te liggen.

Tijdens dit netwerk krijg je een laatste stand van zaken over de automatische gegevensuitwisseling met IDEWE en over een omzendbrief met richtlijnen voor de aanpak van het re-integratiebeleid in jouw entiteit.

10:40 - 11:00
10:40 - 11:00
Gebruik preventie-eenheden  (Pieter Eraly, IDEWE)  

Iedere organisatie betaalt volgens de welzijnswet jaarlijks een bijdrage aan de externe dienst preventie en bescherming. Dit bedrag wordt omgezet in preventie-eenheden, die de entiteit in overleg met jullie preventieadviseur bij de GDPB, inzet voor prestaties bij de externe dienst. De opvolging van deze prestaties gebeurt in het MyIdewe-portaal.

Tijdens dit netwerk krijg je een opfrissing hoe je als HR-professional het MyIdewe-portaal kunt gebruiken om preventie-eenheden op te volgen. Je leert hoe dit portaal je inzicht kan geven in de geleverde prestaties door IDEWE en hoe je de status van deze eenheden kunt monitoren. Daarnaast ontdek je het nieuwe platform waar medewerkers hun gezondheidsdossier bij IDEWE kunnen raadplegen.

11:00 - 11:20
11:00 - 11:20
Aanwezigheidsbeleid 2.0 (Jessy Van Dousselaere en Hilde Verbeke, projectleiders)

Het kabinet keurde de ontwerpnota aanwezigheidsbeleid 2.0 goed. In dit nieuwe beleid wil het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) aan de hand van 3 beleidsvoorstellen de duurzame aanwezigheid van personeelsleden stimuleren. In de entiteiten komt hierin meer de nadruk te liggen op dialoog tussen leidinggevende en personeelslid over de behoeften om tot werkbaar werk te komen. AgO wil de 2 beleidsvoorstellen ook piloteren in 5 (delen van) entiteiten.

Tijdens dit netwerk krijg je meer informatie over de inhoud van de beleidsvoorstellen en over de aanpak voor de proefprojecten.

Evenement georganiseerd door Agentschap Overheidspersoneel
Personeel