Gedaan met laden. U bevindt zich op: HRBP-netwerk Evenementen voor HR-professionals

HRBP-netwerk

Infosessie
Afgelopen

38 HRBP’s namen deel aan deze netwerkdag.

Datum
26 september 2022
Tijdstip
09:00 tot 17:00
Locatie

Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38, Meise

Routeplanner opent in nieuw venster
Dit evenement is afgelopen.

Programma

10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
Programma
 • 9.00u tot 9.30u : Onthaal met koffie/thee in de Vlaamse Hoeve (tegenover de winkel van Plantentuin)
 • 9.30u : Welkom door Peter Rabaey, leidend ambtenaar Agentschap Overheidspersoneel. - Conferentiezaal kasteel
 • 9.45u : Key Note door Prof. Dr. Filip De Fruyt (UGent). “Door de bomen het bos opnieuw zien: employability ontwikkelen doorheen de HR-cyclus”

In deze lezing gaan we vanuit wetenschap kijken hoe we employability/inzetbaarheid van medewerkers kunnen ondersteunen en ontwikkelen doorheen de HR-cyclus zodat mens en organisatie vlotter schakelen en omgaan met nieuwe uitdagingen. We introduceren een overkoepelend raamwerk waarin bestaande initiatieven en praktijken gemakkelijk kunnen worden ingepast. Daarnaast laat het raamwerk ook lacunes zien, waar nog oplossingen moeten gezocht worden. Het publiek kan een gezonde mix van empirie en conceptueel denken verwachten, waarbij iedereen wordt uitgenodigd actief mee te denken. Bedenkingen en vragen kunnen dan het uitgangspunt vormen van de aansluitende masterclass.

 • 10.30u : Pauze
 • 10.45u : Keuzeprogramma
 1. Masterclass Prof. Dr. Filip De Fruyt: één van de thema’s van de lezing wordt verder uitgediept in dialoog met de deelnemers, behoefte gestuurd.
 2. Vrij moment: Moment om te ontmoeten, te wandelen, te genieten van het mooie landschap.
 • 12.05u : Middagpauze: genieten van een gezonde maaltijd in een mooi kader. - Oranjerie van de Plantentuin
 • 13.35u : Key Note door Prof. Dr. Ignaas Devisch (UGent) “Zijn er grenzen aan de empathie?”

Zorg en empathie, het lijkt het perfecte huwelijk. Nochtans valt goed doen niet noodzakelijk samen met doen wat goed aanvoelt. En bovendien vooronderstelt zorg niet alleen betrokkenheid maar soms ook gepaste afstand. Daarom kan empathie nooit het enige morele kompas worden van onze zorgmaatschappij. Empathie is hard nodig: het biedt bescherming omdat we inzoomen op iets of iemand waarop we ons betrokken weten. Daardoor is empathie ook bijziend: het richt zich op enkelingen en heeft geen oog voor de rest. Met voorbeelden uit het actuele maatschappelijke debat zal ik uiteenzetten waarom empathie ook een keerzijde heeft en zeker een aantal grenzen: we kunnen niet met iedereen meeleven. Wat met die mensen die (toevallig) buiten ons gezichtsveld vallen? Omdat de levens van deze mensen net zoveel waard zijn als die van onze naasten hebben we neutrale waarden zoals rechtvaardigheid en solidariteit nodig om het samenleven met anderen werkbaar te maken. Ook organisaties en bedrijven kunnen zich maar beter de vraag stellen naar de plaats die empathie kan innemen, eerder dan het zonder meer als modewoord in te voeren.

 • 14.25u : Pauze
 • 14.40u : Keuzeprogramma
 1. Masterclass Prof. Dr. Ignaas Devisch: de thema’s uit de lezing worden verder uitgediept in dialoog met de deelnemers.

  Vragen voor gesprek masterclass:

  1. Hoe ervaren jullie empathie in de professionele verhouding tot elkaar?
  2. Hoe kunnen we empathisch leiderschap concreet invullen?
  3. Welke voor- en nadelen zien jullie wanneer het gaat om de plaats van empathie bij bedrijven en organisaties?
  4. Is empathie een blijver of een modeverschijnsel?
 2. Workshop: De Plantentuin als metafoor voor het HR Beleid van de Plantentuin. Freek en zijn team gidsen jullie doorheen de tuin, met de diversiteit aan medewerkers als rode draad.

In de HR rondleiding Plantentuin Meise kijken we niet naar de planten, maar naar de mensen achter de gevels. Je maakt kennis met een brede waaier aan profielen die Plantentuin Meise rijk is. Van wetenschappers in de diatomeeën tot de plantenverzorgers in het Plantenpaleis. Van een herbarium medewerker tot een vrijwilliger in de tuinwinkel. Van hen leer je de diversiteit van Plantentuin Meise, maar het HR team vraagt ook iets terug. Jouw inzichten en ideeën om van de Plantentuin niet alleen een great place to walk te maken, maar ook een great place to work.

 1. Workshop: Eva Boonen (VDAB) en Lieven Vanlangenaeker (AgO) volgen momenteel bij Leanne Steeghs en Philippe Bailleur een 10 daagse opleiding tot organisatieopsteller. Graag nemen ze jullie mee in een proeverij vanuit een systemische insteek. - Wit Salon kasteel
 • 16.10u : Afsluiting, receptie en aandenken
 • 17.00u : Einde

Locatie en bereikbaarheid

Adres

Plantentuin Meise

Nieuwelaan 38

1860 Meise

Routeplanneropent in nieuw venster
Bereikbaarheid
Evenement georganiseerd door Agentschap Overheidspersoneel
Personeel