Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeelsleden administratieve rechtscollege Personeelsregelgeving

Personeelsleden administratieve rechtscollege

Administratieve rechtscolleges

De huidige Vlaamse administratieve rechtscolleges zijn samengesteld uit een aantal bestuursrechters (raadsleden: voorzitter, bijzitters enz.) met een eigen rechtspositieregeling. Verder hebben zij hetzij eigen personeelsleden met een eigen rechtspositieregeling, hetzij personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die hen ter beschikking worden gesteld.

Het Handhavingscollege

De rechtspositieregeling van de bestuursrechters van het Handhavingscollege kan u terugvinden op https://www.dbrc.be/dbrc.(opent in nieuw venster)

Het Handhavingscollege benoemt geen eigen personeel, maar wordt ondersteund door de griffiers, referendarissen en het ondersteunend personeel van de Dienst van de bestuursrechtscolleges (DBRC).(opent in nieuw venster)

Raad voor Vergunningsbetwistingen

De rechtspositieregeling van de bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) kan u terugvinden op https://www.dbrc.be/dbrc.(opent in nieuw venster)

De Raad voor Vergunningsbetwistingen benoemt geen eigen personeel, maar wordt ondersteund door de griffiers, referendarissen en het ondersteunend personeel van de Dienst van de bestuursrechtscolleges (DBRC)(opent in nieuw venster).

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen bestaat uit negen door de Vlaamse Regering benoemde raadsleden (een werkend en twee plaatsvervangende voorzitters, twee werkende en vier plaatsvervangende bijzitters). De raadsleden hebben een eigen rechtspositieregeling:

  • Art. 2.17, 2.18 en 2.19 van het decreet van 19 maart 2004(opent in nieuw venster) betreffende de rechtspositieregeling van de student, de [medezeggenschap] in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (B.S. 10.06.2004)
  • Art. 2 en 2bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004(opent in nieuw venster) inzake sommige werkingsregelingen betreffende de raad voor [betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen] bevoegd voor het hoger onderwijs (B.S. 21.09.2004)

De Raad benoemt geen eigen personeel, maar krijgt een secretaris en secretariaat ter beschikking (personeelsleden van het Departement Onderwijs en Vorming).

Raden voor Verkiezingsbetwistingen

De rechtspositieregeling van de bestuursrechters van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (RvV) kan u terugvinden op https://www.dbrc.be/dbrc(opent in nieuw venster).

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen benoemt geen eigen personeel, maar wordt ondersteund door de griffiers, referendarissen en het ondersteunend personeel van de Dienst van de bestuursrechtscolleges (DBRC)(opent in nieuw venster).