Gedaan met laden. U bevindt zich op: Specifieke profielen Personeelsregelgeving

Specifieke profielen

Preventiefuncties

De preventieadviseur-coördinator en de preventieadviseurs werkzaam bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) worden aangewezen of aangesteld voor de duur van 6 jaar via een mandaat of een tijdelijke aanstelling. Zij dienen te voldoen aan de opleidingsvereisten zoals bepaald in de welzijnswetgeving.

Het mandaat van preventieadviseur-coördinator is toegankelijk voor ambtenaren van rang A1 en rang A2, de functie van preventieadviseur staat open voor ambtenaren van rang A1, A2 en niveaus B, C en D.

De aanstellingsprocedure verloopt conform de welzijnswetgeving (akkoord van het bevoegde overlegcomité).

Huisbewaarders

Statutaire of contractuele personeelsleden kunnen kandideren voor een functie van huisbewaarder binnen hun eigen entiteit of een andere entiteit. Zij nemen dan de zorg op voor een gebouw (en eventueel de tuin van een gebouw) in ruil voor het wonen in of naast het gebouw.