Gedaan met laden. U bevindt zich op: Prescreening EVC-traject

Prescreening EVC-traject

EVC is geschikt voor volwassenen die voldoende ervaring hebben voor een bepaald beroep en geen (volledige) opleiding nodig hebben om een kwalificatie te behalen. Met enkele vragen wordt er nagegaan of de kandidaat beter een opleiding volgt, dan wel zijn of haar specifieke competenties screent om na te gaan wat de specifieke slaagkansen zijn voor EVC. Op basis van de antwoorden wordt een vrijblijvend advies geformuleerd.

  • De bedoeling van het advies is om kandidaten niet onnodig een EVC-traject te laten opstarten. Kandidaten die minder dan 1 jaar relevante ervaring hebben én geen trainingen, cursussen of opleidingen hebben gevolgd voor het desbetreffende beroep, zijn meer gebaat met een opleiding. Eerst extra werkervaring opdoen is ook een mogelijkheid.
  • Voor alle trajecten wordt er minstens een basiskennis Nederlands verwacht omdat de instructietaal bij de tests het Nederlands is. Kandidaten zonder basiskennis Nederlands zullen het moeilijk hebben om EVC tot een goed einde te brengen. Voor bepaalde beroepen is een goede kennis van het Nederlands nodig, zoals voor gids. Daarover lees je meer bij de voorwaarden.
  • Kandidaten die een jaar of meer ervaring hebben en/of trainingen of opleidingen hebben gevolgd die relevant zijn voor het beroep, komen in aanmerking voor EVC, maar er is geen garantie op succes. Voor die kandidaten is het nodig om per beroep de gevraagde competenties te screenen. Je kunt de kandidaat daarmee helpen, of je kunt de kandidaat doorsturen naar een begeleider in een testcentrum(opent in nieuw venster).

Adviezen

Er zijn vier mogelijke adviezen. Ze zijn nooit bindend.

Advies 1: geen EVC momenteel, eerst ervaring opdoen of een opleiding volgen

Op basis van je antwoorden schatten wij in dat je op dit moment nog niet voldoende competenties bezit voor EVC. Je kan eerst extra ervaring opdoen of een opleiding volgen voor het betreffende beroep. Voor informatie over opleidingen kan je het Register beroepskwalificerende trajecten(opent in nieuw venster) en het Opleidingskompas(opent in nieuw venster) bekijken.

Dit advies is een richtlijn en is niet bindend. Als je toch verdere stappen wil zetten in EVC, neem contact op met een begeleider in een testcentrum(opent in nieuw venster).

Advies 2: geen EVC momenteel, eerst ervaring opdoen of een opleiding volgen en voldoende Nederlands leren

Op basis van je antwoorden schatten wij in dat je op dit moment nog niet voldoende competenties bezit voor EVC. Je kan eerst extra ervaring opdoen of een opleiding volgen voor het betreffende beroep. Voor informatie over opleidingen kan je het Register beroepskwalificerende trajecten(opent in nieuw venster) en het Opleidingskompas(opent in nieuw venster) bekijken.

Bovendien schatten we in dat je op dit moment onvoldoende Nederlands kent om de EVC-test af te leggen. Je vindt hier meer informatie: Nederlands leren (NT2) - voor cursisten(opent in nieuw venster).

Dit advies is een richtlijn en is niet bindend. Als je toch verdere stappen wil zetten in EVC, neem contact op met een begeleider in een testcentrum(opent in nieuw venster).

Advies 3: geen EVC momenteel, eerst voldoende Nederlands leren

Op basis van je antwoorden schatten wij in dat je op dit moment onvoldoende Nederlands kent om de EVC-test af te leggen. Je vindt hier meer informatie: Nederlands leren (NT2) - voor cursisten(opent in nieuw venster).

Dit advies is een richtlijn en is niet bindend. Als je toch verdere stappen wil zetten in EVC, neem contact op met een begeleider in een testcentrum(opent in nieuw venster).

Advies 4: EVC is eventueel mogelijk

Op basis van je antwoorden adviseren we jou om contact op te nemen met een begeleider in een testcentrum(opent in nieuw venster) om na te gaan welke specifieke competenties je mogelijk bezit én nodig hebt voor EVC. Je kan zelf nagaan welke competenties en voorwaarden gevraagd worden voor elk beroep voor EVC op informatie over beroepen.

Om te slagen voor EVC moet je die specifieke competenties bezitten en kunnen aantonen. Als je die niet of onvoldoende hebt, is het beter dat je een (deel van een) opleiding volgt om de kwalificatie te behalen of dat je extra werkervaring opdoet.

Bovendien is voor bepaalde beroepen een goede kennis van het Nederlands nodig. Als je Nederlands nu onvoldoende is, kan je beter eerst een opleiding Nederlands volgen voor je een EVC-traject start.

Dit advies is een richtlijn en is niet bindend.