Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatiemanagementstrategie Beleid

Informatiemanagementstrategie

In 2018-2019 stippelde de Werkgroep Archief- en informatiebeheer samen met PWC de informatiemanagementstrategie uit voor de Vlaamse overheid voor de periode 2019-2024. Op deze pagina vind je meer info over de doelstellingen en uitdagingen 

In het kort

De Vlaamse overheid wil als informatiegedreven overheid haar rol in de digitale maatschappij blijven vervullen. Een informatiegedreven overheid tilt de enorme hoeveelheid overheidsinformatie die ze beheert naar een actiever niveau. Zo kan deze op nieuwe manieren ingezet worden. Ze wil bestaande informatieprocessen optimaliseren en rationaliseren.

Vijf doelstellingen

Vertrekkend vanuit concrete behoeften en problemen werden vijf doelstellingen gedefinieerd:

  1. Betere en onderbouwde beleidsbeslissingen;
  2. Verbeterde dienstverlening naar burgers en organisaties;
  3. Een efficiëntere overheid;
  4. Naleven van juridische verplichtingen;
  5. Faciliteren en creëren van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Bijkomend zijn een aantal principes gedefinieerd die ervoor moeten zorgen dat tijdens de levenscyclus van informatie er voldoende waarborgen zijn om de informatiemanagementstrategie te realiseren. Meer duiding bij de principes, de begrippen en het toepassingsgebied vind je in het volledige strategiedocument.

Vijf uitdagingen

Er werden vijf uitdagingen gedefinieerd, waaraan telkens actiepunten en timings zijn gekoppeld. Digitaal Vlaanderen, Het Facilitair Bedrijf, de Werkgroep Archief- en informatiebeheer of de overheidsinstantie staan in voor de uitwerking en opvolging.

  • De Vlaamse overheid wil inzetten op het betrouwbaarder bewaren van informatie, opdat de informatie optimaal gebruikt en gedeeld kan worden. De informatie-aangroei in de Vlaamse overheid stijgt exponentieel. Hierdoor is informatie soms moeilijk terug te vinden en ontstaat er een wildgroei aan beheers- en opslagomgevingen.

  • Het moet voor medewerkers van de Vlaamse overheid, burgers, bedrijven en organisaties eenvoudiger worden om overheidsinformatie terug te vinden, te raadplegen en te gebruiken. De Vlaamse overheid zou een totaaloverzicht van haar informatie moeten kunnen realiseren.

  • Er is nood aan een sterk informatienetwerk, waarbij een goede beheersstructuur (governance) wordt opgebouwd, (regelgevende) initiatieven worden opgestart, duidelijke richtlijnen worden gedeeld en samenwerking wordt gepromoot. Dit alles om ervoor te zorgen dat informatie kwalitatief, betrouwbaar, authentiek en toegankelijk is. Het is daarom belangrijk dat zowel het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid als het management van een overheidsinstantie voldoende mandaat toekennen aan de juiste actoren om de informatiemanagementstrategie uit te voeren.

  • Om de informatiemanagementstrategie correct te kunnen uitvoeren, is er nood aan een stroomlijning van de praktijken van informatiebeheer. Waar deskundige en opgeleide functiehouders aangesteld zijn, biedt informatiebeheer een duidelijke meerwaarde voor de organisatie. Opdat informatiebeheerders voldoende diepgaande juridische, technische en inhoudelijke kennis opbouwen, is er nood aan ondersteuning in vorm van communicatie, training en kennisdeling.

  • Gegevensdeling vermindert administratieve lasten, kosten voor de betrokkenen, de risico’s op fouten en dubbel werk. De Vlaamse overheid wil optimaal inzetten op het gebruik van authentieke gegevensbronnen vanuit het principe van eenmalige gegevensopvraging. Administraties verzamelen of beheren zelf geen gegevens meer die al elders beschikbaar zijn. Zij vragen deze rechtstreeks (en liefst langs de elektronische weg) op bij de authentieke gegevensbron.