Taken

De werkgroep is verantwoordelijk voor het uitwerken van de beheersregels die opgenomen zijn in de artikels III.79 - III.89 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Dit houdt o.m. in dat ze deze beheersregels concretiseert, de coördinatie op zich neemt om deze uit te werken en te vertalen naar richtlijnen en standaarden m.b.t. archief- en informatiebeheer. De werkgroep zet actief in op het sensibiliseren van de openbare sector op het vlak van informatie- en archiefbeheer en waakt over het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening hieromtrent.

Samenstelling

Elk beleidsdomein, de VVSG, de VVP en de VVBAD is vertegenwoordigd in deze werkgroep.

 • Quincy Oeyen, voorzitter (Het Facilitair Bedrijf)
 • Laura De Caluwé (Beleidsdomein Omgeving)
 • Glenn Maes (Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie)
 • Harald Nilens (Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media)
 • Henk Vanderstraeten (Agentschap Informatie Vlaanderen)
 • Karim Ourtani (Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
 • Katlijn Vanhee (Beleidsdomein Financiën en Begroting)
 • Jeroen Vanderheyden (Beleidsdomein Landbouw en Visserij)
 • Sarah Macquoy (Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie)
 • Sofie Roebben (Vlaamse Vereniging van Provincies)
 • Jochen Vermote (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten)
 • Bart Sas (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten)
 • Vania Vande Voorde (Beleidsdomein Onderwijs en Vorming)
 • Willem Vanneste (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie)
 • Wim Vanhaecke (Beleidsdomein Werk en Sociale Economie)
 • Zeger Sioen (Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken)
 • Thomas Callens (Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie)
 • Kathleen Devolder (Rijksarchief)

Verslagen

Download de verslagen.