Aangesloten organisaties

Gebruikersgroep

In de Gebruikersgroep zetelen de vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. Deze groep heeft inspraak in de release- en roadmap van Digitaal Archief Vlaanderen en geeft zo mee invulling aan de toekomst. De leden van de gebruikersgroep gaan een engagement aan voor twee jaar, wat neer komt op vier releasemomenten.

De Gebruikersgroep 2021-2022 bestaat uit twaalf leden:

Voor de periode 2023-2024 wordt eind 2022 (na de vierde release) een nieuwe Gebruikersgroep samengesteld. Hiervoor kunnen alle op dat moment aangesloten instanties (d.w.z. met een ondertekende toetredingsovereenkomst voor één of meerdere diensten) zich kandidaat stellen.

Digitaal Archief Vlaanderen streeft ernaar om alle aangesloten instanties aan bod te laten komen als lid van de Gebruikersgroep. Afhankelijk van de interesse bestaat de volgende gebruikersgroep volledig uit nieuwe leden, dan wel een combinatie van nieuwe leden en leden van de vorige gebruikersgroep.

Onze partners

De volgende integratoren en (diensten)leveranciers hebben ervaring met integraties op één van de DAV producten.

  • LB365 (v-ict-or) – Tobania en C-Clear Partners (E-depot)
  • Digitaal Sociaal Dossier – CIPAL/OMETA (E-depot)
  • De Handtekenmap – Keysign