Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afstemming meemoo – Digitaal Archief Vlaanderen Digitaal Archief Vlaanderen

Afstemming meemoo – Digitaal Archief Vlaanderen

Digitaal Archief Vlaanderen en meemoo zijn de twee voornaamste spelers als het gaat over digitale archivering in Vlaanderen. Beiden streven we naar een afstemming op het vlak van digitale archivering. Daarom zullen we op regelmatige basis overleggen met elkaar en, waar zinvol, zoeken naar samenwerking en synergieën.

In de praktijk zullen cases opduiken waarbij jij als eigenaar/bewaargever van de informatie vragen hebt over welke oplossing voor jou de meest aangewezen is in functie van jouw noden. Als dit het geval is, kunnen we - in overleg en op verzoek van jou - samen met meemoo de specifieke case beoordelen en een inschatting voorleggen aan jou als de eigenaar/bewaargever. Als leidraad vind je hieronder een korte schets van onze beide werkingen en is een tabel opgenomen met een aantal toegepaste voorbeelden.

Digitaal Archief Vlaanderen

Wat?

Digitaal Archief Vlaanderen bestaat op dit ogenblik uit 2 verschillende platformen met name:

  • Het Serieregister: het centrale register waarin Vlaamse overheidsinstanties de categorieën van bestuursdocumenten (series) waarvoor ze de bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen en de selectieregels overeenkomstig artikel III.82,§2 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 moeten publiceren.
  • Het E-depot: dit platform zorgt ervoor dat digitale bestuursdocumenten op zowel korte als lange termijn beheerd, duurzaam bewaard en ontsloten worden.

De dienstverlening van Digitaal Archief Vlaanderen beperkt zich niet tot het aanbieden van platformen, maar betreft onder andere ook het organiseren van kennisdeling, het ontsluiten van informatie, het aanbieden van raamcontracten en het begeleiden van concrete cases.

Welke informatie?

De inhoudelijke focus van Digitaal Archief Vlaanderen ligt voornamelijk op bestuursdocumenten (gedigitaliseerd of ‘digitaal geboren’). Dit betekent dat alle informatie in eender welke vorm (databases, documenten, foto’s, audiovisueel), die een overheid heeft gecreëerd of ontvangen in het kader van haar wettelijke taken of die ze ontvangen heeft van derden (bv. schenkingen) opgenomen kan worden in Digitaal Archief Vlaanderen. Voor alle informatie die in het E-depot opgenomen wordt, dient er een serie beschikbaar te zijn in het Serieregister.

Voor wie?

De dienstverlening van Digitaal Archief Vlaanderen is door de Beslissing van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 opengesteld voor instanties van de Vlaamse overheid, instanties van de lokale overheden en de instellingen met een publieke taak. Deze begrippen zijn duidelijk gedefinieerd in artikel I.3 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. (opent in nieuw venster)

Meemoo, Vlaams instituut voor het archief

Meemoo digitaliseert beeld en geluid van zijn contentpartners in cultuur, media en overheid, en organiseert de instroom van hun bestaande digitale collecties (gedigitaliseerd en ‘digitaal geboren’). Dit materiaal wordt duurzaam bewaard en ter beschikking gesteld voor de contentpartners en voor ontsluiting door meemoo.

De dienstverlening van meemoo beperkt zich niet tot het beheren en duurzaam bewaren van gedigitaliseerde content, maar betreft onder andere ook het organiseren van kennisdeling voor de erfgoedsector, het ontsluiten van informatie en adviseren over erfgoedprocessen.

Voor een nadere omschrijving van de opdracht en de strategische doelstellingen kan verwezen worden naar het decreet van 28 maart houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur (gepubliceerd op 17 mei 2019 (wijzigt het decreet van 20 mei 2016).