Doel

Doel van het Serieregister is het beheer van overheidsinformatie standaardiseren. Om te weten welke informatie een organisatie beheert, dien je ze inhoudelijk te beschrijven. Dit gebeurt door inhoudelijke metadata (bv. naam, omschrijving, proces/dienstverlening) toe te kennen. Als het eenmaal duidelijk is over welke informatie het concreet gaat, kan je beheersregels definiëren. Deze beheersregels worden toegekend als beheersmatige metadata (bv. bewaartermijn, bestemming, mate van openbaarheid).

Deze inhoudelijke en beheersmatige metadata leg je vast op het niveau van een ‘serie.

Tot 31 december 2022 kunnen lokale overheden zelf nog contact opnemen met Digitaal Archief Vlaanderen om het aansluitproces te starten. Vanaf 2023 contacteert Digitaal Archief Vlaanderen alle lokale overheden die nog niet aansloten, om de aansluiting op het Serieregister te starten.

Indien je als lokaal bestuur het aansluitproces dus nu al wilt starten, mail je naar digitaalarchief@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) om een intakegesprek vast te leggen.

Dienstverlening

De dienstverlening van het Serieregister omvat:

 • Het gebruik van alle functionaliteiten van het Serieregister (zie onderaan deze pagina);
 • Twee releases per jaar. Elke release brengt bijkomende functionaliteiten of verbeteringen met zich mee;
 • Klassikale opleiding over het gebruik van Serieregister;
 • Train-de-trainer opleiding die informatiebeheerders in staat stelt om medewerkers op te leiden;
 • Functionele ondersteuning;
 • Het gebruik van een testomgeving;
 • Het gebruik van de standaard API’s (application programming interface);
 • Gebruikersdocumentatie en API-documentatie;
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan de gebruikersgroep;
 • Toegang tot de Servicedesk.

Kosten

De aansluiting op en het gebruik van het Serieregister is kosteloos. Activering van deze dienst brengt dus geen kosten met zich mee.

Voordelen

Functionaliteiten

Hier vind je de basisfunctionaliteiten van het Serieregister. Deze functionaliteiten zijn aanwezig vanaf de eerste release van de toepassing. Geplande ontwikkelingen kan je terugvinden op de release- en roadmap.

 • Inloggen via ACM/IDM
 • Aanmaken van nieuwe series
  • Dit kan rechtstreeks via de applicatie van het Serieregister of via het gestandaardiseerde importsjabloon
  • Aanmaken van een nieuwe serie op basis van een reeds gepubliceerde serie
 • Het aanmaken van een nieuwe serie op basis van een sjabloonserie

 • Het ter goedkeuring indienen van series bij de bevoegde selectiecommissie
 • Het faciliteren van een interne goedkeuringsflow
  • Een serie kan worden ingediend bij de selectiecommissie
  • Na goedkeuring door de selectiecommissie wordt de serie automatisch gepubliceerd
 • Exporteren van series
 • Raadplegen van alle gepubliceerde series
  • Zowel van de eigen organisatie als van alle andere gebruikers van het Serieregister
 • Reviewen van gepubliceerde series