Waarom zou je aansluiten?

Digitaal Archief Vlaanderen vormt de oplossing om afgesloten overheidsinformatie (op korte en lange termijn) te beheren, te bewaren en te ontsluiten.

De steeds verdere digitalisering van de overheid zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het beheer, de (lange termijn) bewaring en de ontsluiting van de digitaal gecreëerde of ontvangen informatie. Om deze uitdagingen aan te pakken heeft de Vlaamse Regering op 6 juli 2018 aan Het Facilitair Bedrijf de goedkeuring gegeven(opent in nieuw venster) om Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) als gemeenschappelijke dienstverlening voor overheden in Vlaanderen op te starten.

Inhoud is aan het laden

Voordelen

Hoe aansluiten?

Aansluiten kan door te mailen naar digitaalarchief@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie), geef aan namens welke organisatie en op welke dienst(en) je wenst aan te sluiten. Je kunt ook aangeven of je eerst meer informatie wenst te krijgen over een bepaalde dienst.

Zodra we je bericht hebben ontvangen, plannen we een gesprek in. Hieronder staat het aansluitingsproces uitgewerkt.

Aansluitingsproces

 • Stap 1

  In deze stap lichten we de verschillende diensten van Digitaal Archief Vlaanderen toe. Daarnaast kijken we naar je specifieke situatie en noden.

 • Stap 2

  Tijdens het intakegesprek overlopen we de toetredingsovereenkomst, waarna alle partijen ze ondertekenen. We ontvangen jouw basisgegevens (bv. informatiebeheerder, DPO, contactpersoon …) gecapteerd. Hierbij geef je aan op welke dienst(en) je wenst aan te sluiten.

 • Stap 3

  We activeren de gekozen diensten, waardoor je toegang krijgt tot de betreffende platformen.
  Daarnaast krijg je toegang tot het algemene Klantportaal waarin je specifieke informatie terugvindt over je aansluiting en algemene informatie over de afgenomen diensten (documentatie, opleidingspakketten, …).

 • Stap 4

  Na activatie van de gekozen dienst(en) kan je gebruik maken van de volledige ondersteuning bij elke dienst. Wij bieden zowel handleidingen als actieve ondersteuning, bijvoorbeeld bij een API-integratie, het aanvragen van een extensie,…