Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleidingscatalogus informatiemanagement Informatiemanagement

Opleidingscatalogus informatiemanagement

De coördinerende archiefdienst organiseert diverse vormingen voor verschillende doelgroepen. De nadruk daarbij ligt op het geven van opleiding aan informatiebeheerders die actief zijn bij de Vlaamse overheid of bij lokale overheden.

Opleidingen 2024

Raadpleeg op deze webpagina het actuele jaaroverzicht met de recurrente opleidingen en éénmalige vormingsinitiatieven. Per vorming is er zowel praktische informatie als het inschrijvingsformulier terug te vinden. Contacteer bij vragen afhankelijk van de opleiding de Coördinerende Archiefdienst (informatiemanagement@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)) of Digitaal Archief Vlaanderen (digitaalarchief@vlaanderen.be).

In het onderstaande overzicht zijn de opleidingen omtrent het werken met de applicaties van het Serieregister en het E-depot in het kader van aansluitingen op het Digitaal Archief Vlaanderen niet opgenomen. Deze vinden zeer frequent plaats en alle benodigde informatie ontvang je wanneer jouw organisatie een concreet aansluitingstraject opstart. Lees meer hierover op de webpagina van Digitaal Archief Vlaanderen.

Basisopleiding informatiebeheer: Informatie aan het werk

Doel en inhoud

Een introductiepakket van twee lesdagen voor beginnende informatiebeheerders. De accenten liggen op basisbegrippen (serie - dossier - stuk), het overtuigen van het management van meerwaarde informatiebeheer, de link met processen, beheersregels, digitaal werken en impact uitoefenen bij creatie, de belangrijkste bepalingen uit het Bestuursdecreet voor het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten, … De insteek is hier en daar theoretisch, maar overwegend praktisch.

Dossiers overdragen naar het Archiefdepot

Doel en inhoud

Informatiebeheerders maken kennis met de werkwijze voor overdragen naar het Archiefdepot, de dienstverlening van het Archiefdepot de webpagina met alle actuele info over het Archiefdepot.

Kennismaken met het Serieregister: hoe breng ik selectieregels in kaart?

Doel en inhoud

Informatiebeheerders laten kennismaken met series als beheersinstrumenten het datamodel van het Serieregister, maar vooral komen ook tips voor praktische implementatie en opmaak aan bod. Hoe kan je dit verandertraject om binnen je organisatie met series te werken projectmatig aanpakken?

Presentaties afgelopen opleidingen

De presentaties van voorbije opleidingen en evenementen zullen stelselmatig beschikbaar komen op deze pagina. Als informatiebeheerder kan je zelf ook lesgeven aan je collega’s en uiteraard kan je het bestaande lesmateriaal hergebruiken of als inspiratie gebruiken. Combineer daarbij naar wens elementen uit het aangeboden didactisch materiaal tot een opleiding op maat van jouw organisatie.

Presentaties infosessies en kennisnetwerken

Ben je op zoek naar een presentatie van een afgelopen infosessie of kennisnetwerk? Die vind je op deze pagina terug.

Feedbackformulier opleidingen informatiemanagement