Vernietigingsprocedure Vlaamse overheid

Vooraleer over te gaan tot vernietiging dient er altijd een gepubliceerde serie te zijn in het Serieregister. Als er nog geen gepubliceerde en dus goedgekeurde serie bestaat in het Serieregister, dient deze aangemaakt te worden.

Een goedgekeurde serie vormt de juridische basis om over te gaan tot effectieve vernietiging.

Vernietigingsprocedure(s) lokale overheden

Er zijn 3 mogelijke scenario’s:

Vernietigingsprocedure(s) lokale overheden na 1 januari 2024

Gedateerde verklaring van vernietiging

Onafhankelijk van de gehanteerde procedure moet steeds de effectieve vernietiging gedocumenteerd worden aan de hand van een gedateerde verklaring van vernietiging. Het is aan te raden om, als de vernietiging gebeurt door een externe firma, ook een vernietigingscertificaat op te vragen.

Download het Excelsjabloon voor de vernietigingsaanvragen.(Excel bestand)