Gedaan met laden. U bevindt zich op: Selectiecommissies Selecteren en vernietigen

Selectiecommissies

Selectiecommissies maken sjabloonseries op, keuren selectieregels en vernietigingsaanvragen goed.

Er zijn 3 selectiecommissies voor de overheden in Vlaanderen.

Elke commissie – bevoegd voor een specifiek toepassingsgebied – is samengesteld uit leden die sterk vertrouwd zijn met de werking van overheidsinstanties die onder het toepassingsgebied vallen en over voldoende expertise beschikken op het vlak van het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten.

Het regelgevende kader met betrekking tot de selectiecommissies is te vinden in het Bestuursdecreet(opent in nieuw venster) en het bijhorend uitvoeringsbesluit van 10 mei 2019. Voor de selectiecommissie gemeenten en de selectiecommissie provincies is ook de Samenwerkingsovereenkomst betreffende het bestuurlijk-administratieve archiefbeheer van sommige lokale overheden van 26 oktober 2021 van belang.