Gedaan met laden. U bevindt zich op: Selectiecommissie Vlaamse overheid Selectiecommissies

Selectiecommissie Vlaamse overheid

Voor wie is de selectiecommissie Vlaamse overheid bevoegd?

De ‘selectiecommissie Vlaamse overheid’ is bevoegd voor de Vlaamse administratie, administratieve rechtscolleges, adviesorganen, Vlaamse openbare instellingen.

Welke taken heeft de selectiecommissie Vlaamse overheid?

Opmaken van sjabloonseries (generieke selectieregels)

De selectiecommissie maakt zelf sjabloonseries op (in het voormalige Archiefdecreet gekend onder het begrip ‘selectielijsten’) die als basis dienen voor de selectieregels die overheidsinstanties moeten opmaken. In eerste instantie focust de selectiecommissie zich op generieke thema’s.

De selectiecommissie publiceert de sjabloonseries in het Serieregister (= het centrale register).

Sjabloonseries leggen de minimale bewaartermijnen en bestemmingen vast die de individuele overheidsinstanties moeten respecteren. Afwijkingen naar ‘boven’ (langere bewaartermijnen of de bestemming bewaren i.p.v. vernietigen) kan wel.

Goedkeuren van series van een overheidsinstantie

De selectiecommissie adviseert om steeds te vertrekken van sjabloonseries bij het opmaken van series voor jouw organisatie. Indien dit niet mogelijk is, dien je een eigen serie in. Alle benodigde informatie en opleiding zijn voorzien in het aansluitingstraject van het Serieregister.

De selectiecommissie beoordeelt enkel de bewaartermijn en bestemming van de serie. Over de overige inhoud van een serie (bv. openbaarheid, hergebruik) kan de selectiecommissie een advies uitbrengen, maar dit is niet bindend. De adviezen over bewaartermijn en bestemmingen zijn dit wel.

De door de selectiecommissie goedgekeurde selectieregels van overheidsinstanties worden gepubliceerd in het Serieregister(= het centrale register).

De selectiecommissie streeft ernaar om ingediende series binnen de 30 dagen te behandelen. Als de selectiecommissie de ingediende serie afkeurt, wordt steeds een uitgebreide motivering voorzien. Heb je toch nog vragen hierbij contacteer de selectiecommissie dan per mail. Verwijs hierbij wel duidelijk naar de serie waarover je vragen hebt.

Ontwikkelen van een instrumentarium voor het werkveld

Vanuit haar advies verlenende rol werkt de Selectiecommissie Vlaamse overheid hulpmiddelen uit ter ondersteuning van haar eigen werking en voor de overheidsinstanties van haar doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn het selectie- en waarderingsbeleid en een kader voor het bepalen van wettelijke bewaartermijnen.

Wie zijn de leden?

De huidige selectiecommissie Vlaamse overheid bestaat uit de volgende leden

  • Harald Nilens (voorzitter)
  • Vania Vande Voorde (waarnemend vice-voorzitter)
  • Birgitte Bullaert
  • Paulien Depreter
  • Sofie Descamps
  • Laura De Caluwé
  • Jasper Feliers
  • Sara Van Calster
  • Wim Vanhaecke
  • Sara Macquoy

Het secretariaat van de selectiecommissie wordt opgenomen door het agentschap Facilitair Bedrijf.