Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bestuursdecreet - Codex Vlaanderen Algemeen bestuur, dienstverlening en communicatie

Bestuursdecreet - Codex Vlaanderen

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 omvat de bepalingen rond de werking van overheidsinstanties en de relatie tussen de burger en de overheid.

De bepalingen uit het Vlaamse Bestuursdecreet hebben als uitgangspunt het recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Daar maakt toegankelijkheid een onmisbaar deel van uit.

Zo is onder andere opgenomen in het Bestuursdecreet dat:

  • Informatie op een actieve en transparante manier toegankelijk wordt gemaakt;
  • Websites en mobiele applicaties toegankelijk moeten zijn;
  • Bestuursdocumenten die voor hergebruik beschikbaar zijn online en in leesbare formaten toegankelijk moeten zijn en gemakkelijk vindbaar;
  • Vlaamse openbare statistieken nauwkeurig, betrouwbaar, toegankelijk en duidelijk moeten zijn.

Bovendien moeten overheidsinstanties bij het communiceren een heldere taal gebruiken, begrijpelijk voor de ontvanger. Ze moeten aangepaste communicatiestrategieën gebruiken opdat zoveel mogelijk personen, verenigingen of (moeilijk te bereiken) doelgroepen de informatie ontvangen.

Het contact- en informatiecentrum, waar burgers terecht kunnen met informatievragen, is bereikbaar via diverse communicatiekanalen.

Bekijk de volledige tekst van het Bestuursdecreet(opent in nieuw venster).