Gedaan met laden. U bevindt zich op: Richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent (WCAG) Digitale toegankelijkheid

Richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent (WCAG)

Het World Wide Web Consortium (W3C) is een non-profit organisatie die de normen voor het wereldwijde web ontwerpt. Het ontwikkelde samen met experts van over de hele wereld de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)(opent in nieuw venster)

Door de WCAG-richtlijnen te volgen, maakt u uw webinhoud en apps toegankelijk. De richtlijnen vertrekken vanuit de 4 principes van webtoegankelijkheid: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust.

Er zijn drie verschillende niveaus:

  • A: basisbruikbaarheid voor een grote groep van gebruikers.

  • AA: meer dan basisbruikbaarheid, met goede bruikbaarheid voor meer bijzondere groepen gebruikers. Dit is de wereldwijde standaard.

  • AAA: uitstekende bruikbaarheid, ook voor een doelpubliek met heel bijzondere noden.

Alle websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties moeten voldoen aan de voorwaarden van de Europese Norm voor digitale toegankelijkheid (EN 301 549 V1.1.2)(PDF bestand opent in nieuw venster) of aan de toepasselijke delen daarvan. In deze norm staan de eisen waaraan ICT-toepassingen moeten voldoen om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. De inhoud van de EN 301 549 verwijst voor de eisen voor websites en applicaties door naar niveau AA van de WCAG 2.1(opent in nieuw venster).

De verplichting tot digitale toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties komt van deEuropese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicatiesen het Bestuursdecreet, de juridische omzetting in Vlaanderen.

Stel eisen bij aanbestedingen en geef aan in het contract dat het resultaat aan de toegankelijkheidsvoorwaarden moet voldoen. Via de Vlaamse overheid vindt u een voorbeeld van een verwijzing naar de normen uit de richtlijn. (opent in nieuw venster)