Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) in begrijpelijke taal Digitale toegankelijkheid

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) in begrijpelijke taal

Lees de richtlijnen voor toegankelijke webcontent (WCAG 2.1) in begrijpelijke taal. 

Overheidsorganisaties moeten voldoen aan niveau A en niveau AA. De richtlijnen voor niveau AAA staan daarom niet in dit overzicht.

Iedereen moet uw informatie en inhoud kunnen waarnemen, op meer dan één manier.

Gebruikers moeten digitale diensten en informatie makkelijk kunnen bedienen en er hun weg in vinden.

Je vindt makkelijk je weg en je doet vlot wat de bedoeling is.

De inhoud moet altijd juist weergegeven worden en alle gebruikers moeten kunnen doen wat de bedoeling is. Daarvoor moet de ontwikkelaar de juiste code gebruiken.

Wettelijke verplichting

Alle websites en mobiele apps van overheidsorganisaties moeten voldoen aan de richtlijnen tot en met niveau AA van de WCAG 2.1(opent in nieuw venster) binnen de voorwaarden van de Europese Norm voor digitale toegankelijkheid (EN 301 549 V1.1.2)(PDF bestand opent in nieuw venster).

Deze verplichting volgt uit deze Europese richtlijn maar ook uit de Belgische wetgeving(opent in nieuw venster) en het Bestuursdecreet in Vlaanderen(PDF bestand opent in nieuw venster).

Termen in begrijpelijke taal

  • Alt-tekst of tekstalternatief is tekst die informatie in een afbeelding kort weergeeft. Daarmee krijgen blinde en slechtziende gebruikers de informatie ook, bijvoorbeeld gebruikers van schermlezers.
  • Audiobeschrijving of audiodescriptie is extra geluid dat u aan een video toevoegt. Een stem beschrijft dan wat er in beeld gebeurt. Zo begrijpen gebruikers de inhoud van de video ook door er alleen naar te luisteren, zonder dat ze de beelden te zien.
  • Een brailleleesregel zet de tekst op het scherm via een schermlezer om in braille.
  • Knopinfo is informatie voor gebruikers. Je krijgt die door met de muis over een bepaald onderdeel te zweven, of met een ander woord, hoveren.
  • Op tijd gebaseerde media is media met een bepaalde tijdsduur, zoals beelden, geluiden en video.
  • Een pop-up is een boodschap die bovenop de inhoud van een webpagina verschijnt, vaak via een nieuw venster.
  • Een schermlezer leest voor wat er op het scherm te zien is.
  • Spraakherkenning zet gesproken taal om in tekst of acties.

  • Een transcript of tekstversie is een uitgeschreven tekst die de inhoud van een geluidsbestand of video weergeeft. Er moet alle belangrijke informatie uit de video of het geluidsbestand in staan.