Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitale toegankelijkheid Dienst Diversiteitsbeleid

Digitale toegankelijkheid

Websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties moeten voor iedere gebruiker toegankelijk zijn. Op deze pagina krijg je alle info om websites en mobiele apps inclusiever te maken.

Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je werkt aan websites of mobiele applicaties.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid zegt iets over hoe websites en mobiele applicaties gemaakt zijn. Een toegankelijke website of app is zo gemaakt dat iedere bezoeker gelijke toegang heeft tot de informatie en digitale diensten op die website of app, ook bezoekers met een beperking.

Een toegankelijke website of app beantwoordt aan de 4 principes van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)(opent in nieuw venster). Momenteel geldt versie 2.1 niveau AA als standaard. Deze richtlijnen zijn ruime aanbevelingen om digitale inhoud toegankelijker te maken. Ze zijn ook verplicht voor alle overheidsdiensten vanuit de Europese Unie.

Concreet moet iedereen gelijkwaardige toegang hebben op digitaal vlak. Voor gebruikers die blind zijn moeten de tekst en afbeeldingen op de website leesbaar zijn met een schermlezer. Voor gebruikers met een lichamelijke handicap moet de website ook zonder muis of toetsenbord bedienbaar zijn. Voor gebruikers die doof of slechthorend zijn worden video’s en audiofragmenten voorzien van ondertitels of een vertaling naar Vlaamse Gebarentaal. En voor gebruikers met een autismespectrumstoornis of ADHD wordt de informatie op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd zonder afleiding of flitsende beelden. Het zijn maar enkele voorbeelden om de verscheidenheid van digitale toegankelijkheid te illustreren en te tonen hoe de 4 principes van de WCAG inclusie vooropstellen.

Iedere gebruiker moet de inhoud goed kunnen waarnemen via verschillende zintuigen.
Iedere gebruiker moet de digitale diensten kunnen gebruiken en de weg naar de juiste informatie vinden.
Iedere gebruiker moet de opbouw kunnen begrijpen en kunnen doen waarvoor de pagina of app ontworpen is.
Informatie moet betrouwbaar geïnterpreteerd kunnen worden door hulptechnologie zoals voorleessoftware.

Waarom is digitale toegankelijkheid belangrijk?

Digitale toegankelijkheid is belangrijk, omdat op die manier ook mensen met een beperking en ouderen websites en applicaties zelfstandig en gelijkwaardig kunnen gebruiken.

Een ontoegankelijke website zorgt ervoor dat sommige bezoekers de informatie op de site niet kunnen raadplegen en geen toegang hebben tot bepaalde diensten. Dit terwijl onze samenleving steeds meer digitaliseert, hierdoor worden deze burgers uitgesloten.

Wil je als overheidsinstanties voor alle burgers bereikbaar zijn, dan maak je werk van digitaal toegankelijke websites en applicaties. Dit komt niet alleen de gebruiker ten goede, maar óók je organisatie. Een toegankelijke website of app is namelijk gebruiksvriendelijker en beter vindbaar, wat leidt tot meer bezoekers en een positief beeld van je organisatie. Bovendien is het voor websites en applicaties van overheidsinstanties verplicht om digitaal toegankelijk te zijn.

Meer info?

Introductie digitale toegankelijkheid van Inter

Is digitale toegankelijkheid verplicht?

Sinds 22 december 2016 is de Europese richtlijn rond toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties(opent in nieuw venster) van kracht.

Die richtlijn is bindend en bepaalt:

  • dat websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk moeten zijn voor iedereen
  • wat die toegankelijkheid concreet inhoudt
  • dat elke website en mobiele applicatie een toegankelijkheidsverklaring moet hebben
  • hoe er gemonitord en gerapporteerd moet worden.

Vlaanderen zette de richtlijn om in het Bestuursdecreet(opent in nieuw venster). Deze vind je onder: Afdeling 4. Toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties.

De dienst Diversiteitsbeleid is het tijdelijk ondersteunings- en controleorgaan digitale toegankelijkheid voor Vlaanderen en monitort op regelmatige tijdstippen de digitale toegankelijkheid van publieke websites en mobiele applicaties door middel van toegankelijkheidsaudits. Dit is gekoppeld aan een verplichte rapportage(opent in nieuw venster) naar Europa.

Hoe maak je een website of app toegankelijk?

Ben je op zoek naar praktische handvaten voor het toepassen van de toegankelijkheidsrichtlijnen? Gebruik dan deze instrumenten: