Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer Mobiliteit

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer

De algemene bouwverordening voor wegen voor voetgangersverkeer bevat:

  • voorschriften voor de aanleg of aanpassing van wegen voor voetgangersverkeer binnen de bebouwde kom.

  • voorschriften voor de minimale obstakelvrije doorgang en hellingspercentages van stoeprandverlagingen.