Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besluit Vlaamse Regering over Hoppinpunten (mobipunten) Mobiliteit

Besluit Vlaamse Regering over Hoppinpunten (mobipunten)

Het Besluit van de Vlaamse Regering over Hoppinpunten legt de definitie, de verschillende voorwaarden en de subsidieregeling voor Hoppinpunten voor lokale besturen vast.

Als wegbeheerder is een lokaal bestuur verantwoordelijk voor de aanleg en inrichting van Hoppinpunten langs gemeentewegen.

Het Besluit van de Vlaamse Regering voor Hoppinpunten legt de regelgeving vast voor de inrichting van Hoppinpunten. Hoppin is een merknaam voor een mobipunt.

Artikel 5 gaat over toegankelijkheid. De wegbeheerder moet elk Hoppinpunt toegankelijk aanleggen.

“Hoppinpunten zijn goed toegankelijk voor alle gebruikers, met of zonder handicap, ongeacht leeftijd en omstandigheden, zodat iedereen zich zelfstandig en zonder assistentie kan verplaatsen. Informatiedragers die zijn aangebracht op de Hoppinpunten, zijn leesbaar voor alle gebruikers, met of zonder visuele beperking.”