Gedaan met laden. U bevindt zich op: VIONA-webinar: interregionale mobiliteit Agenda Kennisplatform

VIONA-webinar: interregionale mobiliteit

Infosessie
Afgelopen

Om de resultaten van VIONA-onderzoeken breder bekend te maken, startte het Departement Werk en Sociale Economie met een nieuw initiatief: de VIONA-webinars. Het allereerste VIONA-webinar vond plaats op donderdag 11 mei 2023. Daphné Valsamis (IDEA Consult) en Tim Goesaert (HIVA, KU Leuven) stonden stil bij de arbeidsmobiliteit tussen Vlaanderen en Brussel/Wallonië.

Datum
11 mei 2023
Tijdstip
10:00 tot 12:00
Locatie

Online

Inschrijven tot en met
8 mei 2023
Dit evenement is afgelopen.

Waarover ging het?

Ondanks de arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen en hogere werkloosheids- en inactiviteitsgraden in Brussel en Wallonië, blijft het aantal Walen en Brusselaars die werken in Vlaanderen nog relatief beperkt. Dit aantal is wel aan het stijgen. In deze studie analyseren we de interregionale arbeidsmobiliteit in België, aan de hand van een analyse van de vraag- en aanbodzijde. Met deze analyse komen we tot een effectievere bemiddeling tussen Vlaamse werkgevers en Brusselse/Waalse werkzoekenden om zo de interregionale mobiliteit tussen de Belgische gewesten te verhogen. Meer specifiek beantwoordt dit onderzoek volgende onderzoeksvragen:  

  • Wat zijn de kenmerken van de Brusselse/Waalse werklozenpopulatie? Wat zijn veel voorkomende beroepsaspiraties onder Brusselse/Waalse werklozen? In welke mate sluiten deze aan op bestaande tekorten in de Vlaamse arbeidsmarkt?

  • Wat zijn de beweegredenen/obstakels voor Brusselaars/Walen om een job in Vlaanderen te accepteren?

  • Hoe kunnen deze obstakels worden overwonnen?

  • In welke mate bereiken Vlaamse werkgevers de Brusselse/Waalse beroepsbevolking met hun vacatures? Welke obstakels ondervinden werkgevers bij de rekrutering? Hoe kunnen deze worden overwonnen?

  • Wat is de mogelijke rol van potentiële ‘tewerkstellingszones’ in het rekruteren van Brusselaars/Walen in Vlaanderen? Kunnen zulke zones (op basis van een vraag- en aanbodanalyse) worden geconceptualiseerd om rekrutering te optimaliseren?

Wie kwam aan het woord?

Daphné Valsamis is senior expert arbeidsmarkt en sociaal beleid bij IDEA Consult. Haar specialisatie ligt in onderzoeken over activerend arbeidsmarktbeleid en evaluaties van tewerkstellingsmaatregelen. Al 15 jaar lang voert ze studies en evaluaties uit van zowel de Vlaamse, de Brusselse als de Waalse arbeidsmarkt, waardoor ze een zeer ruime expertise heeft opgebouwd rond de arbeidsmarktuitdagingen van deze drie regio’s.

Tim Goesaert is onderzoeksleider in de onderzoeksgroep onderwijs en arbeidsmarkt (ONAM) van HIVA, KU Leuven. Hij is een van de onderzoekers op het Dynam-Reg project (dynamstat.be(opent in nieuw venster)) en de VIONA-leerstoel over arbeidsmarktdynamiek. De rode draad in deze projecten is het creëren en analyseren van Belgische arbeidsmarktgegevens, waarbij de dynamiek op de arbeidsmarkt centraal staat: de creatie en destructie van jobs, het aanwerven en de uitstroom van werknemers en het starten en de exit van werkgevers.

Partners

Evenement georganiseerd door Departement Werk en Sociale Economie
Andere