Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over het kennisplatform Departement Werk en Sociale Economie

Over het kennisplatform

Het kennisplatform bundelt actuele inzichten rond de thema’s werk en sociale economie in de vorm van korte en krachtige bijdrages. Die bijdrages verwijzen naar rapporten, onderzoeken, webinars,… waarbij het Departement Werk en Sociale Economie betrokken is. Dat betekent dat zowel eigen producten als producten die op vraag van het Departement gerealiseerd werden, een plaats krijgen.

De kennisdomeinen gidsen u door het kennisplatform

Het kennisplatform inspireert zich op de kennisagenda van het Departement Werk en Sociale Economie. De zes kennisdomeinen uit de kennisagenda vormen dan ook de leidraad doorheen het kennisplatform: welzijn en organisatie, leren, inclusieve samenleving, economie, omgeving en governance. Elk van die thema’s legt een link naar de arbeidsmarkt.

  • Welzijn & organisatie: het welzijn van werknemers op de arbeidsmarkt op psychisch, fysiek en sociaal vlak, en de rol van factoren uit de werkomgeving en privésfeer.
  • Leren: de link tussen leren en de arbeidsmarkt, op het niveau van het individu, de organisatie en de samenleving.
  • Inclusieve samenleving: de oorzaken van een afstand tot de arbeidsmarkt en hoe we die afstand voor personen kunnen verkleinen
  • Economie: de link tussen economie en de arbeidsmarkt op het vlak van werkgelegenheid, vraag naar vaardigheden en jobmobiliteit.
  • Omgeving: de interactie tussen de fysieke omgeving, klimaat en de arbeidsmarkt.
  • Governance: de samenwerking tussen actoren om de doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid te realiseren.

Informatie over maatregelen, regelgeving en beleid valt buiten de scope van het kennisplatform. U kan hiervoor terecht op de website van het Departement Werk en Sociale Economie.

Voor wie is het kennisplatform bedoeld?

Het kennisplatform richt zich op iedereen met interesse in de domeinen werk en sociale economie.

Door wie wordt het kennisplatform beheerd?

Het kennisplatform wordt gecoördineerd door de studiedienst van het Departement Werk en Sociale Economie.

Raadpleeg de infographic over het kennisplatform