Gedaan met laden. U bevindt zich op: Denkwerk: de arbeidsmarkt tijdens en na corona Nieuwsberichten van het kennisplatform

Denkwerk: de arbeidsmarkt tijdens en na corona

Blogbericht
18 november 2022

Het Departement Werk en Sociale Economie organiseerde op woensdag 16 november een Denkwerksessie, in het teken van de impact die het coronavirus had en heeft op de arbeidsmarktbewegingen.

Over deze sessie

© DWSE

In een eerste deel brachten experten prof. dr. Ludo Struyven en dr. Tim Goesaert (HIVA, KU Leuven) de dynamiek van ondernemingen en werknemers tijdens de coronacrisis in beeld, op basis van inzichten van de Dynam-Reg databank. Aan de hand van die gegevens werden de aanwervingen en de uitstroom van werknemers gemonitord. Ook het gebruik van steunmaatregelen, zoals tijdelijke werkloosheid, kwamen aan bod, net als de verschillen tussen ondernemingen en sectoren. Tot slot gingen de onderzoekers in op het (aanvankelijke) herstel van de arbeidsmarkt, zoals transities tussen jobs.

In een tweede deel reflecteerde prof. dr. Ans De Vos (Antwerp Management School en Universiteit Antwerpen) vanuit HR-perspectief op het herstel en de terugval van transities. Ze bekeek hoe bedrijven reageerden en anticipeerden op de krapte op de arbeidsmarkt, en wat de rol van jobmobiliteit daarbij was.

Wat is Denkwerk?

Het Departement Werk en Sociale Economie organiseert een reeks webinars, onder de naam ‘Denkwerk’. We laten experten aan het woord over actuele, beleidsrelevante thema’s die aansluiten bij de kennisagenda van het Departement Werk en Sociale Economie. De kennisagenda vormt het onderzoeksprogramma op lange termijn. Zo kunnen we het arbeidsmarktbeleid nog beter onderbouwen met data en wetenschappelijke inzichten.