Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kennisplatform toegankelijke haltes

Kennisplatform toegankelijke haltes

Iedereen moet zich zelfstandig kunnen verplaatsen. Jong, oud, met of zonder handicap en in alle omstandigheden. En liefst duurzaam. Dan is toegankelijk openbaar vervoer onmisbaar. Nu de bussen zijn aangepast, moeten de haltes en de voetpaden volgen. De uitrol van het nieuwe openbare vervoernetwerk is hét moment om de inhaalbeweging in te zetten.

De Vlaamse overheid maakt daar in uitvoering van het Masterplan Toegankelijkheid op twee manieren werk van. Ze maakt de haltes langs de gewestwegen toegankelijk. En ze ondersteunt gemeenten en hun partners financieel en inhoudelijk om dat langs de gemeentewegen ook te doen. Als gemeente kunt u via een charter het masterplan onderschrijven en in een coachingtraject met Inter een actieplan uitwerken om inzicht te krijgen in wat nodig is om de doelstellingen te behalen.

Deze website is een lerend netwerk waar gemeenten, Inter, De Lijn, gebruikers, het werkveld en de Vlaamse overheid kennis uitwisselen over toegankelijke haltes.

Hebt u vragen of juist een interessante case? Richt u tot Inter. Alle contactgegevens vindt u onderaan.