Voor welke voertuigen?

De tweedehandskeuring vóór inschrijving is verplicht voor:

 • personenwagens
 • lichte bedrijfsvoertuigen
 • en kampeerwagens.

De keuring gebeurt steeds in een erkend keuringscentrum. Als u uw wachttijd wilt beperken, kunt u telefonisch of online een afspraak maken ((opent in nieuw venster)).

Welke documenten moet ik voorleggen?

U moet de volgende documenten kunnen voorleggen:

 • het laatste inschrijvingsbewijs van het voertuig
  • Als het om een nieuw keuringsbewijs gaat, leg dan de 2 luiken (huis en auto) ervan voor tijdens de tweehandskeuring na verkoop van het voertuig.
   • Een oud inschrijvingsbewijs bestaat uit 1 luik.
   • Een nieuw inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken.
 • het laatste keuringsbewijs
 • het gelijkvormigheidsattest
 • het identificatieverslag (indien van toepassing, voor kampeervoertuigen en lichte bedrijfsvoertuigen)
 • de attesten m.b.t. de uitrusting(en) van het voertuig, zoals bv. CNG/LPG/ADR-attest (indien van toepassing).

Tweedehandskeuring of visuele keuring?

Op de tweedehandskeuring wordt het voertuig geïdentificeerd en gekeurd.

Is het voertuig minder dan 2 maanden geleden gekeurd (in een lidstaat van de Europese Unie) én hebt u een groen keuringsbewijs met normale geldigheid? Dan komt u in aanmerking voor een vereenvoudigde 'visuele keuring'.

U krijgt na de keuring deze documenten:

 • als het voertuig geen gebreken heeft:
  • groen keuringsbewijs
  • of het document ‘visuele keuring van het voertuig'
 • tweedehandsrapport, dat 2 maanden geldig blijft. Binnen deze tijd moet u het voertuig hebben verkocht (of op de naam van de nieuwe eigenaar hebben gezet), anders is er een nieuwe keuring vereist.
 • Car-Pass
 • formulier 'aanvraag tot inschrijving'.

Een tweedehandskeuring kost 55,70 euro. Een visuele tweedehandskeuring 39 euro.

Uitzonderingen

Bij een overdracht naar de echtgenoot, wettelijk samenwonende of kind

 • van een Europese nummerplaat met 7 tekens, is geen tweedehandskeuring vereist en kan de verzekeraar het voertuig bij de DIV inschrijven
 • van een nummerplaat van het oude Belgische model, moet er alleen een 'administratieve keuring' plaatsvinden. U krijgt in het keuringsstation dan het formulier 'aanvraag tot inschrijving', dat bij de DIV moet ingediend worden.

Overdracht van ouder naar kind na een overlijden

Bij overdracht na een overlijden moet u beschikken over:

 • de voertuigdocumenten
 • een uittreksel uit de overlijdensakte.

In dit geval is de overdracht ook mogelijk in de omgekeerde richting, dus van kind naar ouder.

Zorg ervoor dat u de herinschrijving binnen de 4 maanden na het overlijden in orde brengt. Doet u dat niet binnen die termijn? Dan moet u opnieuw een tweedehandskeuring uitvoeren. Stuur de papieren inschrijvingsaanvraag ingevuld, ondertekend en vergezeld van eventuele bijlagen rechtstreeks naar een antenne of loket van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV).

Overdracht van ouder naar kind in andere situaties

De overdracht van ouder naar kind is mogelijk als gevolg van een overlijden, maar kan ook in andere uitzonderlijke situaties. Het kind hoeft bij overdracht niet bij de ouder in te wonen. Bij overdracht in deze situatie moet u beschikken over:

 • een uittreksel uit de huwelijksakte of samenlevingscontract
 • een uittreksel uit de geboorteakte (afgeleverd door het gemeentebestuur)
 • een brief van de eigenaar dat getuigt van de overdracht.