Voorwaarden

Alle leerlingen in het buitengewoon basis- of secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel hebben recht op gratis busvervoer. De enige voorwaarde is dat ze naar de dichtstbijzijnde school gaan

  • van het net dat zij verkiezen
  • én die het type onderwijs aanbiedt waarnaar het attest (van het centrum voor leerlingenbegeleiding) van de leerling verwijst.

Bijvoorbeeld:

  • de dichtstbijzijnde school van het GO! (gemeenschapsonderwijs) met type 1
  • de dichtstbijzijnde school van het katholiek onderwijs met type 3.

Procedure

Zowel de gratis bus voor het collectief leerlingenvervoer als het gratis abonnement voor het openbaar vervoer (trein, tram, bus en metro) of de tussenkomst in de eigen vervoerskosten moet u aanvragen via de school voor buitengewoon onderwijs.

Financieel voordeel

De bus van het collectief leerlingenvervoer is gratis.

Individueel leerlingenvervoer:

  • gratis abonnement voor het openbaar vervoer
  • de tussenkomst voor individueel vervoer met de eigen wagen bedraagt 75% van de treintrajectkaart 2de klasse van de spoorwegen.

Wetgeving

De wettelijke basis (besluiten, decreten en wetten) vindt u in de 'Algemene omzendbrief leerlingenvervoer'(opent in nieuw venster) op Onderwijs Vlaanderen.