Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zonaal collectief leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Zonaal collectief leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Je hebt recht op gratis zonaal collectief leerlingenvervoer als je naar de meest nabije school gaat. Bij collectief leerlingenvervoer word je opgehaald en teruggebracht met een speciale bus. Een begeleider helpt je bij het in- en uitstappen.

Wat is zonaal collectief leerlingenvervoer?

Zonaal collectief leerlingenvervoer is georganiseerd busvervoer, geregeld door het ministerie van Onderwijs en De Lijn. Een bus haalt leerlingen op aan de vaste opstapplaats (bijvoorbeeld thuis of bij een halte van De Lijn) en brengt ze naar de school of vestigingsplaats, en terug.

Belangrijk om te weten:

  • Sommige scholen organiseren zelf busvervoer, dit valt niet onder het systeem van zonaal collectief leerlingenvervoer. Vraag je school om meer info.
  • Leerlingenvervoer geldt alleen voor de reis van huis naar school, niet voor stages of andere plaatsen.

Individueel en collectief vervoer combineren?

Als je al gebruikt maakt van collectief vervoer, is individueel vervoer meestal niet mogelijk, en andersom.

Individueel en collectief vervoer combineren kan alleen binnen 1 en hetzelfde traject:

  • Voor het 1ste deel van het traject kan je individueel vervoer gebruiken
  • Daarna kan je overstappen op collectief vervoer voor de rest van het traject

Bijvoorbeeld: een ouder kan een kind met de auto naar de bushalte brengen, waar het dan de bus neemt voor de rest van het traject.

Heb je recht?

Een inschrijving in een school garandeert niet automatisch het recht op leerlingenvervoer.

Je hebt alleen recht op zonaal collectief busvervoer als je naar de meest nabije school gaat, vanaf de opstapplaats. Het moet de meest nabije school zijn van het onderwijsnet(opent in nieuw venster) dat jij kiest.

De school moet het onderwijs aanbieden waar het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs van je kind naar verwijst:

In bepaalde gevallen kan je een afwijking aanvragen(opent in nieuw venster) om je naar een verder gelegen school te laten vervoeren.

Vanaf het 1ste jaar van de kwalificatiefase van opleidingsvorm 3 of het 4de leerjaar van opleidingsvorm 4 wordt verwacht dat de leerlingen zelfstandig naar school gaan, met eigen of openbaar vervoer. Die leerlingen hebben standaard geen recht op zonaal collectief leerlingenvervoer, behalve in specifieke gevallen(opent in nieuw venster).

Wat is de meest nabije school?

Zoek de meest nabije school aan de hand van je adres en het type.

Wie vraagt het recht aan?

Neem contact op met de school, als je denkt dat je recht hebt op collectief leerlingenvervoer. Alleen de school kan collectief leerlingenvervoer aanvragen, bij het team Leerlingenvervoer van het ministerie van Onderwijs.

Bij goedkeuring, neemt de school contact op met de provinciale entiteit leerlingenvervoer van De Lijn. Je wordt dan toegevoegd aan de ritplanning van de bus, en de school informeert je over de goedkeuring en het tijdstip van op- en afstappen.

Hoelang heb je recht?

Je behoudt het recht standaard tot het einde van een onderwijsniveau (basis- en secundair onderwijs), als de opstapplaats en de school (ook de vestigingsplaats) niet veranderen. Je behoudt het recht ook in een aantal specifieke gevallen(opent in nieuw venster).

Als je gedurende 2 opeenvolgende trimesters niet deelneemt aan zonaal collectief vervoer, vervalt het toegekende recht en wordt het zitje op de bus niet langer voorbehouden.

Wil je nadien toch weer van dit vervoer gebruikmaken, dan moet de school het recht op zonaal collectief vervoer opnieuw aanvragen bij het team Leerlingenvervoer van het ministerie van Onderwijs.

Wat als je niet in Vlaanderen woont?

Als je buiten Vlaanderen woont, kan je gebruikmaken van collectief leerlingenvervoer als de vaste opstapplaats:

Je moet voldoen aan alle 3 voorwaarden.