Gedaan met laden. U bevindt zich op: Individueel leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Individueel leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Je hebt recht op een tussenkomst in vervoerskosten als je naar de meest nabije school gaat. Hoe maak je gebruik van dat recht?

Wat is individueel leerlingenvervoer?

Individueel leerlingenvervoer kent 2 vormen:

  • Eigen vervoer: je brengt je kind zelf met de auto naar school
  • Openbaar vervoer: je gaat met het openbaar vervoer naar school (NMBS, De Lijn, MIVB of TEC)

Als je voor het woon-schoolverkeer 1 van die vervoersopties kiest, kan je als ouder onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de individuele vervoerskosten.

Belangrijk: leerlingenvervoer geldt alleen voor de reis van huis naar school, niet voor stages of andere plaatsen.

Individueel en collectief vervoer combineren?

Als je al gebruikt maakt van individueel vervoer, is collectief vervoer meestal niet mogelijk, en andersom.

Individueel en collectief vervoer combineren kan alleen binnen 1 en hetzelfde traject:

  • Voor het 1ste deel van het traject kan je individueel vervoer gebruiken
  • Daarna kan je overstappen op collectief vervoer voor de rest van het traject

Bijvoorbeeld: een ouder kan een kind met de auto naar de bushalte brengen, waar het dan de bus neemt voor de rest van het traject.

Heb je recht?

Een inschrijving in een school garandeert niet automatisch het recht op leerlingenvervoer.

Je hebt alleen recht op een tussenkomst in de individuele vervoerskosten als je naar de meest nabije school gaat, vanaf de woon- of verblijfplaats. Het moet de meest nabije school zijn van het onderwijsnet(opent in nieuw venster) dat jij kiest.

De school moet het onderwijs aanbieden waar het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs naar verwijst:

In bepaalde gevallen kan je een afwijking aanvragen(opent in nieuw venster) op de voorwaarde van meest nabije school, zodat je kan rekenen op een tussenkomst in de vervoerskosten naar een verdere school.

Wat is de meest nabije school?

Zoek de meest nabije school aan de hand van je adres en het type.

Wie vraagt het recht aan?

Neem contact op met de school, als je denkt dat je recht hebt op een tussenkomst. Alleen de school kan het recht op leerlingenvervoer aanvragen, bij het team Leerlingenvervoer van het ministerie van Onderwijs.

Bij goedkeuring, neemt de school contact op:

  • Met de openbare vervoermaatschappij, voor een abonnement openbaar vervoer. Je ontvangt nadien het abonnement. Bij treinabonnementen (NMBS) ontvangt de leerling niet automatisch een abonnement, maar een attest waarmee het abonnement opgehaald kan worden.
  • Met het ministerie van Onderwijs, voor een subsidie voor school-woonvervoer met de eigen wagen. Je ontvangt nadien de subsidie via de school.

Wil je weten hoeveel de subsidie voor vervoer met de eigen wagen bedraagt? Neem contact op met de school.

Hoelang heb je recht?

Je behoudt het recht standaard tot het einde van een onderwijsniveau (basis- en secundair onderwijs), als de woon- of verblijfplaats en de school (ook de vestigingsplaats) niet veranderen. Je behoudt het recht ook in een aantal specifieke gevallen(opent in nieuw venster).

Wat als je niet in Vlaanderen woont?

Er is geen tussenkomst mogelijk voor leerlingen die wonen of verblijven buiten Vlaanderen en die naar school gaan in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.