Geïntegreerde lerarenopleiding

Basisopleiding

U kunt de opleiding professionele bachelor in het onderwijs volgen aan een hogeschool. U kunt kiezen voor de opleidingen:

  • leraar kleuteronderwijs
  • leraar lager onderwijs
  • leraar secundair onderwijs.

In het Hogeronderwijsregister (opent in nieuw venster) vindt u de opleidingen via het trefwoord 'onderwijs'.

Instaptoets

Als u de opleiding professionele bachelor in het onderwijs wil volgen bent u verplicht om eerst een niet-bindende instaptoets af te leggen. U kunt zich niet inschrijven voor de opleiding zonder bewijs van deelname. 

Werk en studies combineren

In het avondonderwijs of afstandsonderwijs bestaan opleidingen met een verkort studieprogramma. 

In het Hogeronderwijsregister (opent in nieuw venster) vindt u je de opleidingen door het trefwoord 'onderwijs' in te geven en de optie 'studietraject voor werkstudenten' aan te vinken.

Specialiseren

Verschillende hogescholen bieden bachelor-na-bacheloropleidingen aan die aansluiten bij de opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs.

In het Hogeronderwijsregister (opent in nieuw venster) vindt u die opleidingen door het trefwoord 'onderwijs' in te geven, en bij soort opleiding 'bachelor-na-bachelor' te kiezen.

Specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding (SLO) is een opleiding die u volgt nadat u al een diploma (hoger of secundair onderwijs) behaald hebt. De opleiding focust enkel op het pedagogische aspect. Uw hoofddiploma bepaalt in welke vakken u les kunt geven. De SLO vervangt de vroegere D-cursus, GPB- en aggregatieopleiding.

U kunt de SLO volgen aan:

Bevoegdheid en verloning

Er is geen onderscheid in lesbevoegdheid of verloning tussen een specifieke lerarenopleiding gevolgd aan een universiteit, een School of Arts of een centrum voor volwassenenonderwijs. Hetzelfde geldt voor de voorloper van de SLO: een aggregatie of een getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid (GPB).

Opleiding

De opleiding bestaat voor 30 studiepunten uit theorie, en 30 studiepunten uit praktijk. U kunt de praktijkcomponent op 3 manieren invullen: 

  • Als u nog geen werk hebt als leraar volgt u stage bij een school, centrum of instelling. Dit is preservicetraining.
  • Als u al in een school, centrum of instelling werkt kunt u de praktijkcomponent vervullen via inservicetraining. U hebt dan een leraar-in-opleidingsbaan of LIO-baan. 
  • U kunt preservicetraining en inservicetraining ook combineren